کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی

کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی

نوبت چاپ: دهم
نوع چاپ: رنگی ، سیاه و سفید
زبان: فارسی
تاریخ چاپ: 1400
تعداد صفحات: 345
150.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

روان شناسی عمومی حمزه گنجی

سرفصل ها :

 • تعریف، تاریخچه، مکتبها، رشته ها، روش های تحقیق و زمینه های مورد مطالعۀ روانشناسی
 • شرطی شدن و یادگیری
 • رشد و عوامل مؤثر در آن
 • هوش
 • حافظه و فراموشی
 • ناکامی و تعارض
 • احساس و ادراک
 • انگیزش
 • هیجان
 • شخصیت
 • اختلال های رفتاری
 • پایه های زیستی رفتار
ارسال