ویدئو تدریس شیمی آلی و عمومی دکتر رحمتی

ویدئو تدریس شیمی آلی و عمومی دکتر رحمتی

1.500.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

دوره ویدئویی شیمی آلی و عمومی دکتر رحمتی

طول این دوره 60 ساعت است که به طور کامل تمامی مفاهیم مورد نیاز متقاضیان آزمون لیسانس به پزشکی و آزمون علوم پایه پزشکی را پوشش می دهد.

ارسال