دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ویدئو تدریس جنین شناسی و بافت شناسی دکتر سلیمانی

ویدئو تدریس جنین شناسی و بافت شناسی دکتر سلیمانی

2.000.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

 دوره ویدئویی جنین شناسی و بافت شناسی دکتر سلیمانی

طول این دوره 40 ساعت است که به طور کامل تمامی مفاهیم مورد نیاز متقاضیان آزمون لیسانس به پزشکی و آزمون علوم پایه پزشکی را پوشش می دهد.

ارسال