دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

کتاب ذهن فريب‌كار شما

کتاب ذهن فريب‌كار شما

تاریخ چاپ: 1400
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 304
مترجم: اكبر سلطانی ، مریم آقازاده
120.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

ذهن فريب‌كار شما

سرفصل ها :

 1. ضرورت اندیشیدن درباره تفکر
 2. عصب شناسی باور ها
 3. خطاهای ادراک
 4. نقاط ضعف وافسانه سازی حافظه 
 5. تشخیص الگو _ دیدن چیزی که وجود ندارد
 6. واقعیت برساخته
 7. ساختار و هدف استدلال
 8. منطق و مغالطه های منطقی
 9. قواعد اکتشافی و سوگیری های شناختی
 10. ضعف در احتمالات _ ناواردی ذاتی به ریاضیات
 11. تخمین بهتر از آنچه محتمل است
 12. فرهنگ و هذیان های جمعی
 13. فلسفه و پیش فرض های علم
 14. علم و امر ( فراطبیعی )
 15. کیفیت و انواع شواهد علمی
 16. گاف های بزرگ علمی
 17. علم در برابر شبه علم
 18. انواع بسیار شبه علم
 19. تله های نظریه های توئطه ی بزرگ
 20. انگار گرایی _ نپذیرفتن علم و تاریخ
 21. بازاریابی ، کلاه برداری و افسانه های شهری
 22. علم ، رسانه و دموکراسی
ارسال

نظرات

نگین

این کتاب رفرنس اصلی هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

بله رفرنس اصلی است