دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

پایگاه مطالعاتی vip

ساعت: 8 الی 20
1: پشتیبانی تحصیلی
2: برنامه ریزی شخصی سازی شده
3: آزمون هفتگی تالیفی و استاندارد
4: تحلیل آزمون
5: بررسی نقاط ضعف و قدرت
6: بهره مندی از شرایط رفاهی پانسیون
7: میز اختصاصی
8: همراهی تمام وقت مشاورین مرکز با فراگیران در حین مطالعه
4.000.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟
ارسال