دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

جامع شیمی آلی و عمومی

جامع شیمی آلی و عمومی

تعداد صفحات: 249
زبان: فارسی
تاریخ چاپ: 1400
280.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

جامع شیمی آلی و عمومی

سر فصل های این کتاب شامل موارد زیر است :

فصل اول:ساختار اتمی

 • کشف پروتون و نوترون
 • مدل اتمی بوهر
 • طیف پیوسته و خطی
 • مدل اوربیتالی و مکانیک موجی
 • آرایش الکترونی
 • قانون تناوبی موزلی

فصل دوم:خواص اتم،پیوند و انواع آن

 • انرژی یونش(یونیزاسیون)
 • پیوند کووالانسی
 • الکترونگاتیوی
 • بارقراردادی
 • رزونانس

فصل سوم:شکل هندسی مولکول ها

 • نظریه دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیت
 • نظریه هیبریداسیون
 • پیوند برگشتی
ارسال

نظرات

نگین

این کتاب رو تک هم میفروشید؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

بله میتونید از داخل سایت خریداری کنید.