دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ویدئو تدریس تفکر دکتر هدیه اکبری

ویدئو تدریس تفکر دکتر هدیه اکبری

2.000.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

دوره ویدئویی تفکر دکتر هدیه اکبری

طول این دوره 25 ساعت است که به طور کامل تمامی مفاهیم مورد نیاز متقاضیان آزمون لیسانس به پزشکی و آزمون علوم پایه پزشکی را پوشش می دهد.

ارسال