دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

بسته مشاوره برنزی کنکور

بسته مشاوره برنزی کنکور

طول دوره: ماهیانه
3: تماس هفتگی جهت بررسی وضعیت تحصیلی و عمومی
2: برنامه ریزی شخصی سازی شده
1: پشتیبانی تحصیلی
500.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟
ارسال