استعدادیابی

img
استعدادیابی
19 شهریور 1400

راهکارهای مفید در استعدادیابی دانش آموزان

در مطلب زیر راهکارهای مفید برای فرایند استعدادیابی دانش آموزان بررسی می شود.  استعدادیابی دانش...

مشاهده
img
دبیرستان
9 مرداد 1401

انتخاب رشته پایه نهم

انتخاب رشته نهم یا پایه نهم در دوره متوسطه اول یکی از مهمترین مراحل انتخاب مسیر دانش آموزان می باشد ...

مشاهده
img
استعدادیابی
9 شهریور 1401

استعداد یابی تحصیلی

استعداد یابی تحصیلی یک مسله مهم برای ادامه تحصیل به خصوص در  انتخاب رشته پایه نهم و  شناخت...

مشاهده
img
دبیرستان
9 شهریور 1401

استعداد یابی تحصیلی پایه نهم

استعداد یابی تحصیلی پایه نهم به شناسایی توانایی و علایق، استعدادها و قابلیت های ذهنی دانش آموز در ان...

مشاهده