دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

استعدادیابی

img
استعدادیابی
19 شهریور 1400

راهکارهای مفید در استعدادیابی دانش آموزان

در مطلب زیر راهکارهای مفید برای فرایند استعدادیابی دانش آموزان بررسی می شود.  استعدادیابی دانش...

مشاهده
img
دبیرستان
9 مرداد 1401

انتخاب رشته پایه نهم

انتخاب رشته نهم یا پایه نهم در دوره متوسطه اول یکی از مهمترین مراحل انتخاب مسیر دانش آموزان می باشد ...

مشاهده
img
استعدادیابی
9 شهریور 1401

استعداد یابی تحصیلی

استعداد یابی تحصیلی یک مسله مهم برای ادامه تحصیل به خصوص در  انتخاب رشته پایه نهم و  شناخت...

مشاهده
img
دبیرستان
9 شهریور 1401

استعداد یابی تحصیلی پایه نهم

استعداد یابی تحصیلی پایه نهم به شناسایی توانایی و علایق، استعدادها و قابلیت های ذهنی دانش آموز در ان...

مشاهده