دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

بورسیه های تحصیلی

img
بورسیه های تحصیلی
15 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی ترکیه

بورسیه های تحصیلی ترکیه به دلیل کاهش هزینه های تحصیل، اسکان و... برای متقاضیان تحصیل در ترکیه در سرا...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
15 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی کانادا

بورسیه های تحصیلی کانادا به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... هم...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
2 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی نروژ

بورسیه های تحصیلی نروژ با ارائه تسهیلات و کمک هزینه های متعدد همواره مورد توجه متقاضیان تحصیل در نرو...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
9 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی ایتالیا

یکی از مواردی که موجب افزایش متقاضی برای تحصیل در ایتالیا است، بورسیه های تحصیلی است. بورسیه های تحص...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
20 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی انگلستان

بورسیه های تحصیلی انگلستان به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... ...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
20 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی سوئد

بورسیه های تحصیلی سوئد به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... هموا...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
27 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی آلمان

بورسیه های تحصیلی آلمان به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... همر...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
27 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی فرانسه

بورسیه های تحصیلی فرانسه با توجه به هزینه‌ های نسبتا بالای تحصیل در فرانسه برای دانشجویان خارجی...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
27 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی دانمارک

بورسیه های تحصیلی دانمارک به دلیل کاهش هزینه های تحصیل و زندگی در این کشور، افراد زیادی را از سراسر ...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
29 شهریور 1401

بورسیه های تحصیلی استرالیا

بورسیه های تحصیلی استرالیا به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... ...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
2 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی هلند

بورسیه های تحصیلی هلند به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه و همچنین کاهش هزینه های سفر و زندگی مورد...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
2 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی بلژیک

بورسیه های تحصیلی بلژیک به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... همو...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
2 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی فنلاند

بورسیه های تحصیلی فنلاند با توجه به هزینه‌ های نسبتا بالای تحصیل در فنلاند برای دانشجویان خارجی...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
2 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی سوئیس

بورسیه های تحصیلی سوئیس به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... همر...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
2 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی آمریکا

بورسیه های تحصیلی آمریکا به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... به...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
11 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی مجارستان

بورسیه های تحصیلی مجارستان به دلیل کاهش هزینه های شهریه دانشگاه، کاهش های هزینه های زندگی، سفر و... ...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
11 مهر 1401

بورسیه های تحصیلی اسپانیا

بورسیه های تحصیلی اسپانیا  کمک‌ هزینه ‌ای هستند که از سوی دانشگاه‌ ها، مراکز تحق...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
3 تیر 1401

بورسیه های تحصیلی اتریش

بورسیه های تحصیلی اتریش کمک‌ هزینه ‌ای هستند که از سوی دانشگاه‌ ها، مراکز تحقیقاتی، م...

مشاهده
img
دوره های آموزشی
8 تیر 1401

نحوه نوشتن انگیزه نامه یا SOP

نحوه نوشتن انگیزه نامه یا SOP که مخفف کلمه Statement of Purpose می باشد. به زبان ساده ، بیانیه هدف (...

مشاهده
img
بورسیه های تحصیلی
7 تیر 1401

انواع بورسیه های تحصیلی

با توجه به استقبال بالای افراد برای تحصیل در خارج از کشور دانستن انواع بورسیه بی تاثیر نخواهد بود از...

مشاهده