دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

آزمون های علوم پزشکی

img
آزمون های علوم پزشکی
9 شهریور 1401

آزمون علوم پایه پزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی به منظور ارزیابی سطح علمی دانشجویان رشته پزشکی پس از گذراندن دوره علوم پایه ان...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
9 شهریور 1401

منابع علوم پایه پزشکی

منابع آزمون علوم پایه پزشکی برای شرکت در آزمون علوم پایه پزشکی برای دانشجویان پزشکی معرفی شده است. د...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
8 آذر 1401

آزمون ملی دندانپزشکی

مطلب زیر در مورد تمامی جزئیات آزمون ملی دندانپزشکی و شرایط شرکت در آن می باشد. آزمون ملی دندانپزشکی...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
16 شهریور 1400

آزمون ارزشیابی داروسازی

مطلب زیر در مورد شرایط شرکت در آزمون ارزشیابی داروسازی و معرفی منابع آزمون ارزشیابی داروسازی می باشد...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
29 فروردین 1401

زبان پزشکی یا Medical Terminology

زبان پزشکی یکی از قسمت های مهم در کلیه آزمون های علوم پزشکی است که داوطلبان و دانشجویان رشته های پزش...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
9 شهریور 1401

آزمون دستیاری پزشکی

مطلب زیر در مورد آزمون دستیاری پزشکی و شرایط شرکت در آزمون و منابع می باشد.   شرایط شرکت در آ...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
9 شهریور 1401

آزمون دستیاری دندانپزشکی

مطلب زیر در مورد آزمون دستیاری دندانپزشکی و شرایط شرکت در این آزمون می باشد.   راهنمای آزمون ...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
11 مهر 1401

مهلت ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی

مطلب زیر در مورد زمان ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی و مهلت ثبت نام آن می باشد زمان ثبت نام ...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
16 شهریور 1400

کارنامه آزمون دستیاری پزشکی

مطلب زیر در مورد انتشار کارنامه آزمون دستیاری پزشکی و نحوه شرکت در این آزمون می باشد. انتشار کارنام...

مشاهده
img
آزمون های علوم پزشکی
16 شهریور 1400

دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیار تخصصی

این مطلب در مورد دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیار تخصصی و ویرایش ظرفیت ها می باشد. دفترچه انتخاب رشت...

مشاهده