کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

رشته میکروب شناسی یکی از رشته‌های ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد است که در آن به مطالعه ساختار باکتری های بیماریزا ، طبقه بندی ، بررسی گونه های مختلف ، راه های بیماریزایی و بسیاری از مطالب دیگر مربوط به باکتری های مهم در پزشکی می پردازد.شرایط پذیرش در رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی و معرفی منابع ارشد میکروب شناسی پزشکی در مطلب زیر آورده شده است.

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی وزارت بهداشت

mic.jfif

معرفی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی یکی از رشته های محبوب و دارای بازار کار مناسب در آزمون ارشد وزارت بهداشت محسوب می شود که در آن به مطالعه ساختار باکتری های بیماریزا ، طبقه بندی ، بررسی گونه های مختلف ، راه های بیماریزایی و بسیاری از مطالب دیگر مربوط به باکتری های مهم در پزشکی می پردازد.

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی به لحاظ گرایشی یک شاخه کوچکی از علم میکروبیولوژی محسوب می شود زیرا تعداد محدودی از میکروب ها بیماریزای انسان محسوب می شود و از نظر پزشکی اهمیت دارند.

افرادی که وارد این رشته می شوند باید به گونه ای آموزش ببیند که بتوانند در تحقیقات و پژوهش های مربوط به علم میکروب شناسی، بخش آموزشی مربوط به رشته، تشخیص انواع بیماری های عفونی موجود و استفاده از تکنیک های مختلف آزمایشگاهی برای حصول به این مهم ، تسلط کامل داشته و قادر به فعالیت باشند.

آزمون ارشد وزارت بهداشت

بر اساس قوانین حاکم بر آزمون ورودی رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تنها افرادی با رشته های ذکر شده در دفترچه می توانند در آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی شرکت نمایند. این رشته های مجاز شامل موارد زیر می باشد:

کارشناسی میکروب شناسی، بیوشیمی، زیست شناسی(کلیه گرایش ها)، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دام پزشکی، دکترای عمومی گروه پزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

منابع ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401

منابع ارشد میکروب شناسی پزشکی معرفی شده از سوی وزارت بهداشت برای کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی شامل موارد زیر می باشد:

نام درس

منابع

درس میکروب شناسی پزشکی 

Microbiology Microbiology Zinsser

Walker & et al Jawetz & et al Joklike & et al Finegulld (Baily & Scott) MurrayMicrobiology Diagnostic Microbiology  

درس ویروس شناسی 1.E.Jawetz .Medical Microbiology
2. Zinsser. Medical Microbiology
3. Murray. Microbiology
درس قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی جامع قارچ شناسی پزشکی و روش های تشخیص آزمایشگاهی Medical Microbiology قارچ شناسی پزشکی (روش های عملی)
درس ایمنی شناسی  ايمنولوژي ايوان رويت
ايمنولوژي دكتر محمد وجگاني 
درس زیست شناسی سلولی مولکولی H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition
درس انگل شناسی  4. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology
كه توسط اساتيد معتبر انگل شناسي ترجمه شده است.
١ .تك ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان؛ دكتر مصطفي رضائيان، دكتـر مهـدي قربـاني،
دكتر حسين كشاورز، دكتر مهدي محبعلي؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشـكي تهـران و انتشـارات ايـده نـوين؛
ويرايش دوم؛ ١٣٩4
٢ .بيماريهاي انگلي در ايران تاليف دكتر اسماعيل صائبي؛ آخرين ويرايش
ليست منابع براي مطالعه بيشتر:
١ .كرم شناسي پزشكي تاليف دكتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
٢ .انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دكتر ابوالحسن نديم؛ دكتر عزت الدين جواديان؛ دكتر مهدي محبعلي
و دكتر علي ضامن مومني . انتشارات نشر دانشگاهي؛ آخرين ويرايش
درس زبان انگلیسی رفرنس دقیقی برای این درس معرفی نمی شود اما این بخش از آزمون شامل درک مطلب و واژگان عمومی است که برای موفقیت در آن نیاز به سطح Upper intermediate  است.

دروس و ضرایب کنکور ارشد میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی) 1401

نام درس

ضریب

باکتری شناسی

5

انگل شناسی

1

قارچ شناسی

1

ویروس شناسی

1.5

ایمنی شناسی

1.5

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1

زبان عمومی 

3

مدارک مورد پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401

كارشناسي ميكروب شناسي؛ بيوشيمي؛ زيست شناسي (عمومي، ميكروبيولوژي، ژنتيك و سلولي مولكـولي)؛ زيسـت شناسـي سـلولي مولكـولي (ميكروبيولـوژي، ژنتيك و سلولي مولكولي)؛ علوم آزمايشگاهي؛ ايمني شناسي؛ ويروس شناسـي؛ انگل شناسي پزشكي؛ علـوم آزمايشـگاهي دامپزشـكي؛ دكتـراي عمـومي گـروه پزشكي*؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

چارت درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی)

  • دروس اختصاصی (اجباری): 22 واحد
  • دروس اختصاصی (اختیاری): 4 واحد
  • پایان نامه: 6 واحد
  • جمع: 32 واحد

 دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیولوژی سلولی مولکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها

2

2

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

2

3

ژنتیک میکروارگانیسم ها

1

4

آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی

1

5

ارتباط میکروارگانیسم با میزبان

1

6

باکتری شناسی سیستماتیک (1)

2

7

باکتری شناسی سیستماتیک (2)

2

8

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

2

9

باکتری شناسی عملی

2

10

ویروس شناسی پزشکی

4

11

سمینار

1

12

کارآموزی در بیمارستان

2

13

پایان نامه

6

مجموع واحدها

28

 

mi.jfif

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آسیب شناسی و آشنایی با تکنیک های آن

2

2

هماتولوژی

2

3

میکروسکوپ الکترونی

1

4

تک یاخته شناسی

2

5

قارچ شناسی

2

6

ایمنی شناسی با گرایش بیماری های عفونی

3

مجموع واحدها

12

دروس جبرانی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

علوم تشریحی

3

2

بیوشیمی کاربردی

3

3

فیزیولوژی عمومی

3

4

ژنتیک عمومی

2

5

حیوانات آزمایشگاهی و روش های نگهداری آن ها

2

6

روش تحقیق در علوم پزشکی

2

7

تکنولوژی اطلاع رسانی

2

8

آمار حیاتی

3

مجموع واحدها

20

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی1400

  • مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 71 نفر
  • مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پردازاین رشته 3 نفر

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اراک

2

0

اردبیل

2

0

اصفهان

2

1

البرز

2

0

اهواز

3

0

ایلام

3

0

بابل

2

0

بقیه اله

0

2

بوشهر

2

0

تبریز

3

0

تربیت مدرس

3

0

تهران (دانشکده بهداشت)

3

0

تهران (دانشکده پزشکی)

3

0

شهرکرد

2

0

شهید بهشتی

3

0

شیراز

3

0

قزوین

2

0

کاشان

3

0

کردستان

3

0

کرمان

3

0

کرمانشاه

2

0

گلستان

2

0

گیلان

3

0

مازندران

3

0

مشهد

3

0

موسسه سرم سازی رازی

2

0

همدان

3

0

یاسوج

2

0

یزد

3

0

 تفاوت کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی وزارت بهداشت و وزارت علوم

 ارشد میکروبیولوژی در دو جایگاه مختلف ارائه می شود. یک جایگاه وزارت علوم و دیگری وزارت بهداشت. رشته میکروبیولوژی در وزارت علوم یکی از رشته های مجموعه زیست شناسی سلولی ، مولکولی است و دوو گروه علوم پایه جای گرفته است. در وزارت بهداشت نیز ارشد میکروبیولوژی با عنوان میکروب شناسی پزشکی در مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 همراه با قارچ شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی قرار گرفته است.  

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم دارای چهار گرایش محیطی، صنعتی، میکروب های بیماری زا و بیوسیستماتیک و بوم شناسی است

 تمامی افرادی که دارای مدرک کارشناسی باشند بدون محدودیت در رشته کارشناسی می توانند در ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم شرکت کنند و این بر خلاف قوانین شرکت در ارشد میکروبیولوژی و در ارشد میکروبیولوژی بهداشت یا همان میکروب شناسی پزشکی تنها افرادی که دارای مدرک مورد قبول باشند می توانند در این رشته شرکت کنند.

دروس امتحانی

وزارت بهداشت

باکتری شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی- انگل شناسی- ایمنی شناسی- زبان عمومی- زیست شناسی سلولی و مولکولی

وزارت علوم

زبان انگلیسی- زیست شناسی- ژنتیک- بیوشیمی- سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- ویروس شناسی- قارچ شناسی و ایمنی شناسی

زمینه های شغلی میکروب شناسی پزشکی

در دهه‌های گذشته، میکروبیولوژیست‌ها عمدتاً در محیط تحقیقات آزمایشگاهی کار می‌کردند. با شناسایی اهمیت نقش میکروب‌ها در جهان، اکنون میکروبیولوژیست‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله تولید مواد غذایی، علوم زیست محیطی، پزشکی و تحقیقات اساسی نیز فعالیت می‌کنند. آن‌ها در بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دانش بنیان و دولتی کار می‌کنند و در عناوین شغلی مختلفی از کارشناس ایمنی زیستی گرفته تا استاد دانشگاه مشغول به کار هستند. شما می‌توانید به عنوان یک میکروبیولوژیست با آموزش در این رشته در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری با عناوین مختلف در زمینه‌های متنوع میکروبیولوژی مشغول به کار شوید.

اکثر مشاغل موجود در میکروب‌شناسی حداقل به تحصیل تا مقطع کارشناسی نیاز دارند. با داشتن مدرک کارشناسی، ‌می‌توانید به عنوان کارشناس تحقیق و پژوهش در آزمایشگاه دانشگاهی یا صنعتی مشغول به کار شوید و پشتیبانی فنی ارائه دهید. همچنین ‌می‌توانید یک کارشناس تضمین کیفیت در صنایع غذایی، زیست محیطی، دارویی یا بیوتکنولوژی باشید یا با آموزش‌‌های بیشتر تبدیل به یک کارشناس میکروبیولوژی پزشکی شوید.

علاوه بر این مشاغل آزمایشگاهی و فنی، چندین مسیر شغلی دیگر نیز وجود دارد که می توانید با لیسانس میکروبیولوژی طی کنید. ترکیب میکروبیولوژی با یک رشته دیگر، مانند آموزش، تجارت، روزنامه نگاری علمی، طیف گسترده‌تری از گزینه‌های شغلی را فراهم می‌کند. چنین گزینه‌های شغلی شامل تدریس در مدارس، فعالیت به عنوان نماینده علمی، نوشتن مطالب علمی برای عموم مردم یا انجام امور نظارتی بهداشتی هستند. تکمیل مدرک کارشناسی میکروبیولوژی نیز زمینه لازم برای ادامه تحصیل در زمینه‌های پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی یا پزشکی قانونی را فراهم می‌کند.

با پیشرفت در مقاطع تحصیلی در رشته میکروبیولوژی، انتخاب‌های شغلی شما بیشتر گسترش می‌یابد. مدرک کارشناسی ارشد می‌تواند شما را به عنوان سرپرست آزمایشگاه یا مربی در دانشگاه واجد شرایط کند. مدرک دکتری میکروبیولوژی تقریباً برای موقعیت‌های شغلی بالاتر در میکروبیولوژی و سایر علوم مرتبط لازم است. با مدرک دکتری در میکروبیولوژی، شما می‌توانید واجد شرایط برای انجام تحقیقات مستقل، تدریس برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد باشید یا مسئولیت‌های اجرایی در زمینه‌های مختلف میکروبیولوژی عمومی و کاربردی را بر عهده بگیرید.

زمینه های فعالیت در بازار کار و استخدام میکروبیولوژی

 در زمينه پژوهشي

- تحقیق وتوسعه درزمینه باکتری شناسی و آنتی بیوتیک ها

در زمينه آموزشي :

طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط با میکروب شناسی پزشکی
تدريس در زمينه هاي مرتبط با باکتری شناسی در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
-
طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

خدماتی:

- آزمایشگاه های تشخیص بیماری های میکروبی
-
ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
-  
انجام اقدامات تشخيصي باكتري شناسي پزشكي
-
همكاري با پزشك معالج بيماران

نقش مشاوره اي:

- ارايه مشاوره هاي تخصصي به متخصصين ديگرو مسئولين نظام سلامت با تاكيد برزمينه پژوهشي انجام گرفته

نقش مديريتي:

- مديريت آزمايشگاههاي باكتري شناسي در صورت نياز

 کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه آزاد

تا قبل از سال 91 آزمون ارشد پزشکی دانشگاه آزاد و آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به صورت جداگانه برگزار می شد اما از سال مذکور به بعد با توافق صورت گرفته بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم از طریق آزمون برگزار شده از سوی وزارت بهداشت اقدام می کنند و دیگر آزمون جداگانه ای برای دانشگاه آزاد برگزار نمی شود و این متقاضیان می توانند بعد از اعلام نتایج ، از لیست دانشگاه های آزاد اضافه شده به دفترچه ، دانشگاه مقصد خود را انتخاب کنند.

نکته قابل توجه این است که مدرک صادر شده از سمت دانشگاه آزاد می باشد و ارتباطی با وزارت بهداشت نداشته و علاوه بر آن طرح نیروی انسانی دارای فارغ التحصیلان دارای طرح نیروی انسانی اجباری همچنان شامل قوانین وزارت بهداشت می باشد.

در حال حاضر رشته های محدودی در کارشناسی ارشد پزشکی دانشگاه آزاد پذیرش دارند که آن رشته ها شامل کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه آزاد نمی باشد. اما در سال های اخیر رشته های متعددی به کارشناسی ارشد آزاد پزشکی اضافه شده که امید می رود در سال های آتی رشته ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه آزاد  نیز به رشته های ارشد پزشکی دانشگاه آزاد افزوده شود.

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی بدون کنکور

ورود به همه رشته های کارشناسی ارشد پزشکی از طریق کنکور وزارت بهداشت می باشد اما در این بین افراد برتر شامل سهمیه استعداد های درخشان می توانند بدون گذراندن کنکور و تنها از طریق ثبت نام در آن در رشته مورد نظر خود پذیرفته شوند.

نکته مهم این است که همه افراد متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان حتما باید در کنکور ارشد پزشکی ثبت نام کنند و کارت ورود به جلسه دریافت کنند ، این افراد می توانند به اختیار در جلسه کنکور حاضر شوند و یا نشوند اما بعد از اعلام نتایج باید همزمان با سایر شرکت کنندگان اقدام به انتخاب رشته نمایند.

نکته قابل ذکر دیگر این است که داوطلبان کارشناسی ارشد بدون کنکور فقط می توانند وارد رشته هم نام رشته تحصیلی مقطع قبلی خود شوند، در غیر این صورت و وجود نداشتن رشته هم نام سهمیه 10% بدون آزمون داوطلب حذف و تبدیل به 20% سهیمه با آزمون می شود که در این صورت داوطلب حتما باید 90 % ننمره آخرین فرد پذیرفته شده را کسب نماید.

نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

با کاهش ظرفیت پذیرش رشته های کارشناسی ارشد پزشکی ، ظرفیت رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی نیز کاهش یافته است. این کاهش ظرفیت شاید برای داوطلبان ناراحت کننده باشد و رقابت را برای به دست آوردن صندلی دانشگاهی سخت تر و غیر محتمل تر نماید اما از طرفی تضمین کننده آینده شغلی هر رشته ای است و به دلیل کاهش ظرفیت میتوان امیدوار بود که رشته سریعا اشباع نمی شود و  بعد از فارغ التحصیلی ظرفیت شغلی برای رشته وجود دارد و به احتمال زیاد میتوان در آن جایگاه مشغول به کار شد.

حالا این کاهش ظرفیت رقابت برای قبولی در رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی را سخت تر کرده و نیازمند برنامه ریزی دقیق و مطالعه مدون برای تضمین قبولی داوطلب در آزمون ارشد وزارت بهداشت است.

از این رو پیشنهاد می شود ابتدا با توجه به منابع معرفی شده وزارت بهداشت همه سر فصل هایی که منابع را شامل می شوند جدا شده و با توجه به تعداد مطالب و زمان باقی مانده تا کنکور وقت مناسب برای مطالعه و از همه مهم تر تکرار چند باره برای تسلط کامل اختصاص داده شود.

بعد از مطالعه  و تسلط کامل حتما سوالات سال های قبل و مخصوصا 10 سال اخیر به دقت بررسی شده و حیطه ای که سوالات از آن ها طراحی شده مشخص شود. چون تجربه نشان داده که حتی اگر شما چندین سوال تکراری نداشته باشید حتما نوع دیگری از سوال که مربوط به همان بخش است ، تکرار خواهد شد.

کارنامه رتبه های برتر کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

وقتی حرف از کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به میان می آید نا خوداگاه داوطلبان دچار ترس و استرس ناشی از این مسئله می شوند که حتما باید بتوانند درصد های بالایی در دروس داشته باشند و عموما تصور می کنند که این درصد ها حتما باید میانگین 60-70 باشد که بتوانند در یک دانشگاه خوب پذیرفته شوند.

اما این مطلب همیشه صادق نیست! اگر بخواهیم به زبان ساده تر توضیح دهیم اگر کنکور برای شما سخت است و نتوانستید درصد بالایی کسب کنید شاید این کنکور برای همه سخت بوده باشد! در این صورت است که نمره تراز شما در دروس مشخص کننده جایگاه و رتبه شما خواهد بود و شاید بتوانید با درصد های متوسط در دانشگاه های خوب قبول شوید.

نمونه کارنامه زیر درصد های رتبه 36 رشته ارشد میکروب شناسی پزشکی در سال 94 می باشد که داوطلب  با این درصد ها  توانسته در انستیتو پاستور ایران به عنوان چهارمین اولویت انتخاب رشته، پذیرفته شده است:

میکروب شناسی پزشکی( 43.33%) – ایمنی شناسی (33%) – زیست شناسی سلولی مولکولی(17%)- ویروس شناسی(26%)- قارچ شناسی (20%)- انگل شناسی (27%)- زبان عمومی (62%)

درصد مورد نیاز برای قبولی در کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

نکات زیادی را از این نمونه کارنامه می توان دریافت کرد ، نکته اول اینکه درصد داوطلب حتی در درس اصلی خود که میکروب شناسی با ضریب 5 است ،زیر 50 درصد می باشد! نکته دوم این است که به راحتی  می توانید به اهمیت درس زبان در آزمون ارشد وزارت بهداشت پی برد، داوطلب با کسب میانگین 60 درصد زبان توانسته کمبود درصد های بقیه دروس را جبران کند و در رقابت بین داوطلبانی که احتمالا درصد های بالاتر در درس های دیگر داشته اند موفق تر شود.

از این رو مطالعه درس زبان برای همه داوطلبان توصیه می شود زیرا این درس در رتبه بندی بسیار تاثیر گذار است. نکته بسیار مهمی که باید همه داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و مخصوصا کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی به آن توجه نمایند این است که اگر در جلسه کنکور با سوالات سختی مواجه شدید و با محاصبه سر انگشتی متوجه شدید که شاید نتوانید درصد های بالایی که سال های قبل داوطلبان با رتبه های مناسب کسب کرده اند را کسب کنید دچار نگرانی نشوید.

اکثر اوقات داوطلبان برای اینکه شانس خود را بالا ببرند و درصد خود را افزایش دهند بسیاری از سولاتی که در انتخاب گزینه صحیح دچار مشکل شده اند را هم در پاسخ نامه جواب می دهد و با افزایش پاسخ اشتباه خود ، شانس قبولی خود را کاهش می دهد. در این موارد به نکته مهم این بخش توجه کنید" به احتمال زیاد کنکور برای همه سخت است و درصد های کل پایین تر از استاندار سال های قبل خواهد بود".

رشته های کارشناسی ارشد پرطرفدار دیگه که شاید براتون جالب باشه مطالبشو بخونید  

دکتری تخصصی فناوری تصویر برداری پزشکی

 کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی 

 دکتری انگل شناسی پزشکی 

 ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401 

مدارک لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

 محرومیت از ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401

 دکتری بیوتکنولوژی پزشکی 

ارشد بیوتکنولوژی پزشکی   

 ارشد ژنتیک انسانی   

 ارشد بیوشیمی بالینی 

 ارشد ایمونولوژی 

  ارشد هماتولوژی   

  ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 

  ارشد سم شناسی 

  ارشد پرستاری 

  ارشد مامایی 

  ارشد مهندسی پزشکی   

 ارشد روانشناسی بالینی 

  ارشد اتاق عمل 

  ارشد تغذیه

یک نظر بنویسید

ارسال