منابع کارشناسی ارشد علوم تشریحی(آناتومی)

تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

متقاضیان انتخاب رشته ارشد علوم تشریحی (آناتومی) باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود، شرکت نمایند. لذا با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور اعلام می شود لذا داوطلبان باید منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را مبنای مطالعه و برنامه ریزی خود قرار دهند.در مطلب زیر منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) برای متقاضیان کنکور ارشد وزارت بهداشت توضیح داده می شود.  

معرفی منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 

ana.jfif

منابع کارشناسی ارشد علوم تشریحی 1401

منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) که توسط سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور (وزارت بهداشت) اعلام می شود، شامل منابع زیر می باشد:

منبع درس بافت شناسی در منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1401

بافت شناسي پايه Janquera  آخرين چاپ 

بافت شناسي دكتر جعفر سليماني راد 

منبع درس زیست شناسی سلولی در منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1401

H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

مشاوره تخصصی انتخاب رشته و انتخاب دانشگاه در مرکز مشاوره آکادمی آریانا

منبع درس تشریح عمومی در منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1401

Grayو كليه كتابهاي معتبر فارسي كه توسط دانشگاههاي مادر به چاپ رسيده اند و با مرجع انگليسي  فوق مطابقت نمايند و همچنين ساير كتب انگليسي با منشاء Grays 

کتاب مرجع Anatomy Gray’s

منبع درس جنین شناسی در منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1401

oore , Langman و كتابهاي جنين شناسي پزشكي معتبر فارسي كه با دو مرجع انگليسي فوق مطابقت داشته باشند.

داوطلبان می توانند كتاب هاي جنين شناسي پزشكي معتبر فارسي كه با دو مرجع انگلیسی فوق مطابقت داشته باشند را برای درس جنین شناسی مطالعه نمایند.

همواره لازم به ذکر است که داوطلبان می توانند از كتب فارسي ترجمه، تاليفي و یا جزوات موجود در بازار  كه سرفصل آن ها متناسب با رفرنس هاي فوق باشد، استفاده کنند.

منبع درس زبان عمومی در منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی)

آزمون درس زبان به صورت عمومی، شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح  Upper intermediate

یا متوسط به بالا برگزار مي شود. در نتیجه منابع زیر از سوی وزارت بهداشت برای درس زبان ارشد علوم تشریحی (آناتومی) اعلام شده است:

 Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson.

 KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.

 Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 8013 (1381(. (انتشارات سمت)

 Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press.

 Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

 Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press


داوطلبان برای تقویت دامنه لغات خود می توانند لغات مربوط به کتاب Essential words for the Toefl و کتاب ۵۰۴ لغت ضروری را مطالعه نمایند.

داوطلبان آزمون ارشد علوم تشریحی (آناتومی) می توانند از طریق تماس با مرکز مشاوره آکادمی آریانا از راهکارهای قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت مطلع شوند و نحوه مطالعه منابع ارشد علوم تشریحی (آناتومی) را از تیم مشاوران آکادمی آریانا دریافت نمایند.

یک نظر بنویسید

ارسال