دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده
12 مرداد 1402

منابع سطح بندی شده آزمون وکالت

تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

منابع سطح بندی شده آزمون وکالت

 

سطح ضعیف

مطالعه طولانی مدت یک ساله

حقوق مدنی

مدنی1

از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 2

از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 3

قواعد عمومی دکتر سید حسین صفایی + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش

مدنی 4

الزامات خارج ازقرارداد دکتر سید حسین  صفایی + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ( در صورتی که در این درس ضعیف باشید این کتاب بیشتر پیشنهاد میشود )ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 5

کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 6و7

عقود معین 1و 2 دکتر ناصرکاتوزیان + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 8

کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

 

تست

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی ( تست سنوات ) 

تست مدنی دکتر مجید قربانی ( تست سنوات ) 

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی

 

آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله  شمس ( 3جلدی بنیادین )

قانون ایین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی 2جلدی دکتر محمد مهدی توکلی ( در صورتی که داوطب در این درس  سطح ضعیفی داشته باشد ) 

آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان ( 2جلدی )

شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی آقای  سجادی

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

 

تست

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

     

 

 

حقوق تجارت

 

تجارت 1

دکتر ربیعا اسکینی

تجارت2

دکتر محمدرضا پاسبان

تجارت 3

دکترربیعا اسکینی یا دکتر کوروش کاویانی

تجارت4

دکتر ربیعا اسکینی

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت آقای رضا رشیدی نسب ( 2جلدی)

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

 

تست

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

 

حقوق جزای عمومی

 

جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی ( 4جلدی )

شرح جامع ازمونی آقای احمد غفوری

جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای عمومی آقای بابک فرهی

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی دکتر ابراهیم شمس ناتری

( با اعمال قانون کاهش مجازات حبس )

قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

 

مطالعه 6 ماهه

 

حقوق مدنی

مدنی1

از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات + تست مدنی دکتر قربانی

مدنی 2

از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات+ تست مدنی دکتر قربانی

مدنی 3

قواعد عمومی دکتر سید حسین صفایی + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش + تست مدنی دکتر قربانی

مدنی 4

الزامات خارج ازقرارداد دکتر سید حسین  صفایی + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات + تست مدنی دکتر قربانی

مدنی 5

کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات + تست مدنی دکتر قربانی

مدنی 6و7

عقود معین 1و 2 دکتر ناصرکاتوزیان + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات + تست مدنی دکتر قربانی

مدنی 8

کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات+ تست مدنی دکتر قربانی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان + در صورت تسلط کامل بر مباحث می توانید از تست های دکتر جرعه نوش هم استفاده کنید

 

تست

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی ( تست های سال های گذشه و تالیفی )

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش ( تست های تالیفی ) 

 

آیین دادرسی مدنی

 

قانون ایین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی 2جلدی دکتر محمد مهدی توکلی

آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان ( 2جلدی )

شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی آقای  سجادی

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

 

تست

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان ( تست های مرتبط با هر مواد بعد از آن مواد توضیح داده شده ) 

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

     

 

 

حقوق تجارت

 

تجارت 1

دکتر ربیعا اسکینی

تجارت2

دکتر محمدرضا پاسبان

تجارت 3

دکترربیعا اسکینی یا دکتر کوروش کاویانی

تجارت4

دکتر ربیعا اسکینی

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی ( توضیحات پایه ای و ساده ) 

حقوق تجارت آقای رضا رشیدی نسب ( 2جلدی)

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

 

تست

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 

شرح جامع ازمونی آقای احمد غفوری

جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای عمومی آقای بابک فرهی

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

 

 

آیین دادرسی کیفری

 

نکته ها در ایین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

شرح جامع آزمونی ایین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

ایین دادرسی کیفری ( 2جلدی ) آقای اسماعیل ساولانی

مختصر ایین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست ایین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست ایین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست ایین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

 

 

 

بهترین منابع اصول فقه برای آزمون وکالت

 

مختصر اصول فقه آقای محمد بخشی

اصول فقه به روش ساده ( 2جلدی) خانم سمرا محمدی

اصول فقه به بیان ساده دکتر ابوالفضل باقری راد

اصول فقه در بوته آزمایش ( تست ) آقای محمد بخشی

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه  دکتر ابوالفضل باقری راد

 

 

بهترین منابع حقوق اساسی برای آزمون وکالت

 

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

 

بهترین منابع متون  فقه برای آزمون وکالت

 

متون فقه ( تحیریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

 

 

سطح قوی

 

حقوق مدنی

مدنی

1 و 2

از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

 

مدنی 3

کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش

مدنی

4و5و6و7و8

کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

 

 

تست

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی

 

قانون ایین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی 2جلدی دکتر محمد مهدی توکلی

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان ( 2جلدی )

شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی آقای  سجادی

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

 

تست

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

     

 

 

حقوق تجارت

 

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 

شرح جامع ازمونی آقای احمد غفوری

جزای آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای آقای بابک فرهی

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

کمک حافظه جزای دکتر شادی عظیم زاده

کمک حافظه جزای دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای  آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

 

 

آیین دادرسی کیفری

 

نکته ها در ایین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

شرح جامع آزمونی ایین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

ایین دادرسی کیفری ( 2جلدی ) آقای اسماعیل ساولانی

مختصر ایین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست ایین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست ایین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست ایین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

 

 

 

بهترین منابع اصول فقه برای آزمون وکالت

 

مختصر اصول فقه آقای محمد بخشی

اصول فقه به روش ساده ( 2جلدی) خانم سمرا محمدی

اصول فقه به بیان ساده دکتر ابوالفضل باقری راد

اصول فقه در بوته آزمایش ( تست ) آقای محمد بخشی

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه  دکتر ابوالفضل باقری راد

 

 

بهترین منابع حقوق اساسی برای آزمون وکالت

 

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

 

بهترین منابع متون  فقه برای آزمون وکالت

 

متون فقه ( تحیریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

بهترین منابع آزمون وکالت برای داوطلبان با پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط: فرصت مطالعاتی 6 الی 8 ماه

 

حقوق مدنی

مدنی

1 و 2

شرح جامع دکتر فرهاد بیات

 

مدنی 3

شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش

مدنی

4و5و6و7و8

شرح جامع دکتر فرهاد بیات

 

 

تست

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی

 

قانون ایین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان ( 2جلدی )

ایین دادرسی مدنی آقای امیر کمالوند

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

 

تست

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

     

 

 

حقوق تجارت

 

شرح جامع حقوق تجارت انتشارات ارشد

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 

شرح جامع ازمونی آقای احمد غفوری

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست جزای  آقای احمد غفوری

تست جزای دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای  آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

 

 

آیین دادرسی کیفری

 

نکته ها در ایین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

شرح جامع آزمونی ایین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

ایین دادرسی کیفری ( 2جلدی ) آقای اسماعیل ساولانی

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

 

تست

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست ایین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست ایین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست ایین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

 

 

 

بهترین منابع اصول فقه برای آزمون وکالت

 

مختصر اصول فقه آقای محمد بخشی

اصول فقه به روش ساده ( 2جلدی) خانم سمرا محمدی

اصول فقه به بیان ساده دکتر ابوالفضل باقری راد

اصول فقه در بوته آزمایش ( تست ) آقای محمد بخشی

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه  دکتر ابوالفضل باقری راد

 

 

بهترین منابع حقوق اساسی برای آزمون وکالت

 

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

 

بهترین منابع متون  فقه برای آزمون وکالت

 

متون فقه ( تحیریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

یک نظر بنویسید

ارسال

نظرات

فاطمه

تو دفترچه سوالات پارسال ضریب اساسی رو زده 2برای مرکز شما چرا زدید یک ؟

کارشناس همراه تحصیلی

ضرایب دروس برای دروس دادرسی مدنی / فقه / حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای امسال تغییر کرده