دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 1402

28 آبان 1401

بر اساس اعلام رییس دانشگاه فرهنگیان ، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در 1402 همانند سال های گذشته 25 هزار نفر خواهد بود.