دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

اعلام شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 1401 - 1402

2 شهریور 1401

براساس اطلاعیه سایت دانشگاه علامه طباطبایی ، شهریه تحصیل در نوبت شبانه و پردیس خودگردان این دانشگاه برای هر واحد عملی و نظری منتشر شده است.