نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری دی ماه 1401

3 بهمن 1401

نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری دی ماه 1401

 سازمان سنجش لینک نظر سنجی از کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری دی ماه 1401 را در سایت خود به نشانی sanjesh.org فعال کرده تا از این طریق بتواند در جهت بهبود و ارتقاء كيفی حوزه های برگزاری آزمون اقدام نماید. بنابراین در صورتی که از شرایط حوزه های امتحانی و برگزاری آزمون انتقاد دارید، می توانید از این طریق اعلام کنید.