دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

مهلت ویرایش ثبت نام و مدارک آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران ۱۴۰۲

28 تیر 1402

مهلت ویرایش ثبت نام و مدارک آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران ۱۴۰۲

لینک ویرایش مدارک آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران در سایت سنجش پزشکی فعال شده و تا 31 تیر ماه ادامه دارد. متقاضیان می توانند در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه sanjeshp.ir، نسبت به ویرایش ثبت نام و تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

مهلت ویرایش : تا 31 تیر ماه ۱۴۰۲