دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

سهمیه های آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

14 مرداد 1402

سهمیه های آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

داوطلبان واجد شرایط برای افزایش شانس قبولی خود در آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ می توانند از یکی از سهمیه های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون استفاده نمایند. انواع سهمیه های موثر در این آزمون عبارتند از:

سهمیه رزمندگان: این سهمیه به خانواده های گروه رزمنده و ایثارگران به صورت 5 درصدی و 25 درصدی و رزمندگان بسیجی ارائه می شود.

سهمیه بومی: بر اساس مندرجات دفترچه ثبت نام، 30 درصد ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی در 10 قطب آمایشی کشور، متناسب با نیاز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندی به این سهمیه تعلق می گیرد.

سهمیه آزاد: اگر داوطلبی مشمول سهمیه رزمندگان و یا بومی نباشد، مشمول سهمیه آزاد خواهد شد.