دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ثبت نام مهمانی ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲

28 تیر 1402

ثبت نام مهمانی ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲

مهلت ثبت درخواست مهمانی ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ آغاز شد. داوطلبان می توانند با در دست داشتن مدارک خود می توانند تا روز پنج شنبه 29 تیر ماه 1402 به سایت هم آوا دانشگاه علمی کاربردی مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام : تا 29 تیر ماه 1402