دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه کردستان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

3 بهمن 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه کردستان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

دانشگاه کردستان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ تا 25 بهمن ماه دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند پس از مطالعه شرایط مندرج در فراخوان، از طریق سایت دانشگاه برای ثبت نام اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: تا 25 بهمن ماه 1401