ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه صنعتی همدان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

28 دی 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه صنعتی همدان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳  

دانشگاه صنعتی همدان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ دانشجو می پذیرد. متقاضیان تا 30 بهمن 1401 فرصت دارند تا مدارک خود را برای ثبت نام به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه به نشانی pg@hut.ac.ir، ارسال نمایند.

مهلت ثبت نام: تا 30 بهمن ماه 1401