ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

28 دی 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳  

دانشگاه تبریز از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ دانشجو می پذیرد. متقاضیان می توانند مدارک خود را تا تاریخ 20 بهمن ماه 1401 به آدرس پستی مندرج در اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشگاه تبریز ارسال نمایند.  

مهلت ثبت نام: تا 20 بهمن ماه 1401