دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه بوعلی سینا ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

3 بهمن 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه بوعلی سینا ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

دانشگاه بوعلی سینا همدان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ تا 17 بهمن ماه دانشجو می پذیرد. متقاضیان می توانند در این بازه زمانی برای نام نویسی اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: تا 17 بهمن ماه 1401