ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه امام خمینی قزوین ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

3 بهمن 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه امام خمینی قزوین ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

دانشگاه امام خمینی قزوین از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ دانشجو می پذیرد. متقاضیان تا 24 بهمن ماه فرصت دارند تا نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: تا 24 بهمن ماه 1401