دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه ارومیه ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

3 بهمن 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان ارشد دانشگاه ارومیه ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

دانشگاه ارومیه از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ دانشجو می پذیرد. متقاضیان می توانند تا تاریخ 25 بهمن ماه 1401 نسبت به ارسال مدارک و تکمیل فرایند نام نویسی اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: تا 25 بهمن ماه 1401