دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد نیمسال اول ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

14 مرداد 1402

تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد نیمسال اول ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد برای نیمسال اول 1402 - 1403 تمدید شده است. متقاضیان می توانند بر اساس شرایط ذکر شده و جدول تراز بندی دانشگاه آزاد تا 15 مرداد ماه 1402 به سایت منادا مراجعه کرده و درخواست انتقالی و مهمانی خود را ثبت نمایند.

مهلت ثبت نام: 15 مرداد ماه 1402