انتشار زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲

28 دی 1401

انتشار زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲  

بر اساس اعلام مرکز سنجش پزشکی، زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ از روز 4 بهمن تا 13 بهمن ماه 1401 خواهد بود. متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند پس از مطالعه دفترچه راهنما، در زمان مقرر نسبت به نام نویسی اقدام کنند.  

مهلت ثبت نام: از 4 بهمن تا روز 13 بهمن ماه ۱۴۰۱