اعلام زمان ثبت نام ظرفیت های محدود آزمون TOLIMO نوبت 198 و 199

3 بهمن 1401

اعلام زمان ثبت نام ظرفیت های محدود آزمون TOLIMO نوبت 198 و 199

ثبت نام ظرفیت محدود آزمون TOLIMO نوبت 198 و 199 از ساعت 9 صبح روز 5 بهمن ماه 1401 آغاز می شود. داوطلبانی که هنوز موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند میتوانند در اسرع وقت از طریق سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.

زمان ثبت نام ظرفیت محدود: 5 بهمن 1401