دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب رشته پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی ۱۴۰۲

28 تیر 1402

اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب رشته پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی ۱۴۰۲

بر اساس اطلاعیه سنجش پزشکی، مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی پزشکی ۱۴۰۲ از ساعت 8 صبح روز 28 تیر ماه آغاز خواهد شد و متقاضیان می توانند در این بازه زمانی با مراجعه به سایت sanjeshp.ir، نسبت به ثبت کدرشته محل ها و تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند.

مهلت انتخاب رشته: 28 و 29 تیر ماه 1402