آغاز ثبت نام امریه وزارت نیرو اعزام اردیبهشت ۱۴۰۲

3 بهمن 1401

آغاز ثبت نام امریه وزارت نیرو اعزام اردیبهشت ۱۴۰۲

بر اساس اعلام سازمان وزارت نیرو، کلیه مشمولین خدمت سربازی در صورت واجد شرایط بودن می توانند امروز 1 بهمن تا 22 بهمن ماه ۱۴۰۱ از طریق مراجعه به سامانه ثبت نام امریه وزارت نیرو به نشانی amriyeh.moe.gov.ir، نسبت به نام نویسی اعزام اردیبهشت 1402 اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام : تا 22 بهمن ماه ۱۴۰۱

تاریخ اعزام: 1 اردیبهشت ۱۴۰۲