دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

 آغاز ثبت نام درخواست نقل و انتقال دستیاران تخصصی ۱۴۰۲

4 مرداد 1402

 آغاز ثبت نام درخواست نقل و انتقال دستیاران تخصصی ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام درخواست نقل و انتقال دستیاران تخصصی ۱۴۰۲ در سامانه مربوطه آغاز شده است و داوطلبان حداکثر تا روز جمعه ۲۷ مرداد ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: تا جمعه ۲۷ مرداد ماه