8 آذر 1401

آزمون ملی دندانپزشکی

آکادمی آریانا مجری برگزاری دوره های تخصصی آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

به همراه ارائه کلیه خدمات کلاس و جزوات 

جهت دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را از طریق فرم مشاوره اطلاعات خود را ارسال نمایید.

فرم درخواست مشاوره
ثبت درخواست
در حال ارسال اطلاعات. صبور باشید

تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

مطلب زیر در مورد تمامی جزئیات آزمون ملی دندانپزشکی و شرایط شرکت در آن می باشد.

آزمون ملی دندانپزشکی

آزمون ملی دندانپزشکی چیست؟

آزمون ملی دندانپزشکی داوطلبان دندانپزشکی خارج از کشور ( یا به اختصار، آزمون ملی دندانپزشکی )، آزمونی است به منظور اطمینان از سطح علمی دانش و اطلاعات علمی داوطلبان دندانپزشکی دانشگاههای مورد تایید خارج از کشور می باشد.

افرادی می توانند در آزمون ملی دندانپزشکی شرکت کنند که تحصیلات خود را در دانشگاه های معتبر مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خارج از کشور به پایان رسانده باشند و علاوه بر این در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت پرونده داشته باشند. آزمون ملی دندانپزشکی علاوه بر کارکردهای مختلفی که دارد، از سال ۹۷ به طور کامل جایگزین آزمون جایابی دندانپزشکی می شود. (آزمون جایابی دندانپزشکی برای ورودی های قبل از آگوست ۲۰۰۹ الزامی بود). به طور کلی این دسته آزمونها (همانند آزمون دستیاری و نیزآزمون علوم پایه دندانپزشکی) از آنجا که بر آینده تحصیلی و شغلی داوطلبان بسیار تاثیری مثبت میگزارد ، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند.

شرایط شرکت در آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون ملی داوطلبان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی برگزار می شود و برای شرکت در آزمون ملی دندانپزشکی باید دانشگاه محل تحصیل داوطلب در لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت قرار داشته باشد علاوه بر این، .داوطلب باید ورودی بعد از آگوست ۲۰۰۹ باشد، در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کرده باشد. بر این اساس، فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه ی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، مجاز به ثبت نام اینترنتی هستند.

دوره های آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

داوطلبان آزمون ملی می توانند برای آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی در کلاس های جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران شرکت نمایند و از جزوات مکاتبه ای این مجموعه بهره مند شوند. داوطلبان می توانند برای ثبت نام در این دوره ها با شماره تلفن 91300399-021 تماس بگیرند.

مراحل آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی در دوبخش نظری و عملی برگزار می شود. بخش نظری (تئوری) خود شامل دو بخش آزمون علوم پایه و آزمون دروس اختصاصی است که آزمون اختصاصی صبح و آزمون علوم پایه بعداز ظهر برگزار می شود.

زمان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی دو نوبت در سال (تابستان و زمستان) برگزار می شود.

زمان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی 1402:

زمان برگزاری مرحله اول 12 مرداد ماه و مرحله دوم 14 دی ماه 1402 خواهد بود.

مکان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

منابع آزمون ملی دندانپزشکی:

منابع آزمون ملی دندانپزشکی در بخش سوالات تخصصی

 

رشته آسيب شناسي دهان و فک و صورت

1- Oral and Maxillofacial Pathology. Neville. 4th edition. 2016

كليه فصول بجز فصول 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 18 و 19

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي آسيب شناسي دهان و فک و صورت

 

رشته ارتودانتيكس 

1- Contemporary Orthodontics. William R.Proffit. 5th edition. 2013

فقط فصول 1 ، 5 ، 6 و 7

و فصل 2 از صفحه 20 الي 50

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي ارتودانتيكس

 

رشته اندودانتيكس

1- Torabinejad M, Walton RE. Endodontics, Principle & Practice 5th edition. 2015

كليه فصول

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي اندودانتيكس

 

رشته بيماريهاي دهان و فک و صورت 

1- Dental Management of the medically compromised Patients. Little& Falace Miller Rhodus. 8th edition. 2013

مباحث ملاحظات دندانپزشکي در فصول 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 22 و 23

2- كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي بيماريهاي دهان، فک و صورت

 

رشته پریودانتیکس

1- Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015

مباحث ملاحظات دندانپزشکي در فصول 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 22 و 23

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي پريودانتيكس

 

رشته پروتزهاي دنداني

1- Fundamentals of Fixed Prosthodotics. Shillingburg HT.4th edition. 2012

كليه فصول بجز فصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 20 ، 22 ، 23 ، 27 ، 28 و 29

2- Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontics. Carr AB.12th edition. 2011

كليه فصول بجز فصول 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 19 ، 20 ، 24 و 25

3- Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. Zarb J.13th edition. 2013

كليه فصول بجز فصول 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

4-كليه فصول كتاب هاي مرجع دندانپزشکي پروتزهاي دنداني

 

رشته پريودانتيكس

1- Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015

فصول 1 ، 3 ، 7 ، 23 ، 25 ، 29 و 45

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي پريودانتيكس

 

رشته جراحي دهان و فک و صورت

1- Contemporary Oral & Maxillofacial Surgery. Peterson. 6th edition. 2014

كليه فصول به غير از فصول بي حسي، اورژانس هاي طبي و تروما

2- Medical Emergencies in the Dental Office. Malamed. 7th edition. 2015

كليه فصول

3-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي جراحي دهان و فک و صورت

 

رشته دندانپزشكي ترميمي

1- Craig’s Restorative Dental Materials. 13th edition. 2012

فصول 9 و 10 (صفحه 162 تا 211 )

2- Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 6th edition. 2013

فصول 2 و 3 (صفحه 41 تا 113 )

فصل 16 (صفحه 429 تا 454 )

3- Summit’s Fundamental of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 4th edition.

فصول 10 و 11 ( 249 تا 316 )

4- كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي دندانپزشكي ترميمي

 

رشته دندانپزشكي كودكان

1- Dentistry for the Child and Adolescent. McDonald. 9th edition. 2011

فصول 3 ، 10 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 و 27

2 -كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي دندانپزشكي كودكان

 

رشته راديولوژي دهان و فک و صورت

1- Oral Radiology, Principles and Interpretation. White and Pharoah. 7th edition. 2014

فصول 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 17 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 و 25

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي راديولوژي دهان و فک و صورت

 

رشته سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي (جامعه نگر)

1- Essential Dental Public Health. Daly B., Batchelor P., Treasure ET., Watt RG. 3th

فصول 1 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

 

رشته مواد دندانی

1- Applied dental materials. McCabe JF and Walls A. 9th edition. 2008

فصول 6 ، 7 ، 8 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 و 27

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي مواد دنداني به غير از فصول 1 ، 3 ، 12 ، 13 ، 18 و 19

 

رشته زبان انگليسي

سوالات زبان (عمومي) در حد Upper Intermediate طراحي خواهد شد.

 

منابع آزمون ملی دندانپزشکی در بخش سوالات آزمون علوم پایه پزشکی

   

آسیب شناسی

Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease: (Robbins Pathology) Last Edition

 

انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

Last Edition Medical parasitology , Markell

 

ایمنی شناسی

١- Basic Immunology by : Abul K. Abbas and A. H.Lichman Last Edition

٢- Cellular & Molecular Immunology by : Abul K.Abbas et al Last Edition

Medical Immunology by : D.Stites et al Last Edition-3

 

باکتری شناسی

١- Medical Microbiology , Jawetz et al. Last Edition

٢- Medical microbiology , Murray et al Last Edition

 

بیوشیمی

١- بيوشيمي براي دانشجويان دندانپزشكي (آخرين ويرايش)

2-بيوشيمي پزشكي (هيئت مؤلفان گروه بيوشيمي باليني دانشكده پزشكي تهران) (آخرين ويرايش)

٣) Text book of Biochemistry , Devlin Last Edition

٤) Principles of Biochemistrry , Lehninger Latst Edition

 

روانشناسی و مهارت های ارتباطی

زمينه روانشناسي هيلگارد (آخرين ويرايش)

درسنامه مهارتهاي ارتباطي در دندانپزشكي (آخرين ويرايش)

 

ژنتیک

١- اصول ژنتيك پزشكي Emery  (آخرين ويرايش)

٢) Essential medical Genetics , J. M. conner Last

 

سلامت دهان و جامعه

١- طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي، تاليف پارك (آخرين ويرايش)

٢-شبكه مراقبتهاي اوليه بهداشتي در ايران، دكتر كامل شادپور، انتشارات گسترش شبكههاي بهداشتي درماني كشور (آخرين ويرايش)

٣- سيماي بهداشت شهرستان، دكتر سيروس پيله رودي، انتشارات گسترش شبكههاي بهداشتي درماني كشور (آخرين ويرايش)

٤- گزيدهاي از مباني دندانپزشكي جامعه نگر (آخرين ويرايش)

 

علوم تشریحی 1و2و3

١-Snell Anatomy Last Edition

٢- Gray’s Anatomy for student Last Edition

٣-Langman ’s medical Embryology, sadler Last Edition3

بافت شناسي جان كوئيرا (آخرين ويرايش)

 

فیزیک پزشکی

١- فيزيك پزشكي براي دانشجويان پزشكي ودندانپزشكي، گروه مؤلفين-مدير تاليف آقاي دكتر محمد علي عقابيان (آخرين ويرايش)

٢-Christensen’s Physics of Diagnostic Radiolojy(Hardbound) Last Edition

٣- Authors Thomas S Curry, Patricia Ed Curry ,Dowdey Last Edition

 

فیزیولوژی

١- فيزيولوژي پزشكي گايتون (آخرين ويرايش)

٢-فيزيولوژي پزشكي گانونگ (آخرين ويرايش)

 

ویروس شناسی

١) Medical Microbiology, (Jawetz,Melnick,& Adelberg’s Medical Microbiology) Last Edition

 

اندیشه اسلامی

انديشه اسلامي يك- نوشته آيت الله جعفرسبحاني ودكتر محمد محمدرضايي- انتشارات نشر معارف

 

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامي ايران آخرين چاپ – چاپ معاونت امور اساتيد

 

تعداد شرکت کنندگان آزمون ملی دندانپزشکی:

تعداد داوطلبان آزمون ملی دندانپزشکی به علت حذف آزمون جایابی دندانپزشکی و جایگزینی آزمون ملی دندانپزشکی رو به افزایش است .هفتمین دوره آزمون ملی دانش آزمون ملی دندانپزشکی با حضور ۳۵۰ نفر شامل ۱۵۹ نفر زن و ۱۹۱ نفر مرد در پنجشنبه پنجم مردادماه ۹۶ در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

مراحل آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی شامل دو مرحله نظری و عملی است که متقاضیان باید به ترتیب زیر در آنها شرکت کنند، قبولی در مرحله نظری آزمون شرط معرفی به مراحل بعدی در آزمون خواهد بود.

مرحله نظری آزمون ملی دندانپزشکی:

شامل دو بخش علوم پایه و دروس اختصاصی است که سهم نمره علوم پایه ۲۵ درصد و سهم نمره دروس اختصاصی ۷۵ درصد از نمره کل است.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند، با ارائه درخواست کتبی به مرکز خدمات آموزشی، می توانند از نتیجه قبولی قبلی استفاده و در بخش علوم پایه آزمون شرکت نکنند.

بخش 2: این بخش شامل کلیه دروس اختصاصی رشته دندانپزشکی عمومی است. توجه: نتیجه قبولی مرحله نظری آزمون ملی دندانپزشکی جهت ورود به مرحله عملی، به مدت یکسال معتبر باقی می ماند.

مرحله عملی آزمون ملی دندانپزشکی:

شامل بخش های پره کلینیک، کلینیک و درمان جامع (ارائه خدمات در فیلد) است.

بخش پره کلینیک: آزمون ملی دندانپزشکی به صورت ساختاری و بر اساس چک لیست استاندارد و معیارهای تدوین شده توسط کمیته آزمون ملی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و با ذکر دقیق Requirement در چهار رشته ترمیمی، اندودانتیکس، ارتودانتیکس و پروتزهای ثابت و متحرک برگزار می شود. زمان برگزاری این آزمون در دو نوبت است که در هر سال تحصیلی مشخص و اعلام می شود. حد نصاب قبولی در این آزمون کسب نمره حداقل ۱۲ از ۲۰ است.

تبصره1: داوطلبانی که در این مرحله (پره کلینیک) موفق به کسب معدل ۱۷ و یا بالاتر شوند از امتحانات کلینیکی حداکثر ۳ بخش با تشخیص کمیته آزمون ملی معاف می شود و هزینه این ۳ امتحان را نیز پرداخت نمیکند. افراد با نظر کمیته آزمون ملی امکان ورود به مرحله بعدی را در همان ترم تحصیلی خواهند داشت.

بخش کلینیک: در این مرحله متقاضی در تمامی بخش های آموزشی (شامل دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس، پریودانتیکس، پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، ارتودانتیکس، بیماریهای دهان و تشخیص و رادیولوژی دهان و دندان) به درمان بیماران پرداخته و مسئولیت تامین بیمار در هر بخش به عهده میگیرد.

معرفی جهت این مرحله در دو نوبت در هر سال تحصیلی است و متقاضی موظف است پس از قبولی در مرحله پری کلینیک در آزمون این مرحله شرکت کند. کمیته آزمون ملی دندانپزشکی زمان، ضوابط و معیارهای آزمون ملی دندانپزشکی را مشخص و اعلام می کند. حدنصاب قبولی در این آزمون (بر اساس کیفیت درمان انجام شده، مشاهده و مصاحبه توسط اساتید در حین و پایان این مرحله۱۲ از ۲۰ است).

تبصره2: داوطلبانی که در این مرحله (کلینیک) موفق به کسب معدل ۱۷ و یا بالاتر شوند با نظر کمیته آزمون ملی از گذراندن بخشی از این مرحله (درمان جامع بیماران) معاف می شوند. در پایان به اطلاع می رساند، محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون ندارد اما در صورت عدم موفقیت داوطلب در امتحانات نظری و عملی مدرک وی قابل ارزشیابی یا معادل سازی نبود و جهت این افراد هیچگونه دوره تکمیلی در نظر گرفته نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی در سال 1401:

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی مبلغ 450 هزار تومان خواهد بود که داوطلبان با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام، فرم ثبت نام را تکمیل می کنند.

 

پرسش های متداول
آزمون ملی دندانپزشکی به چه روشی برگزار می شود ؟
آزمون ملی دندانپزشکی در دو مرحله عملی و نظری برگزار می شود.
چه کسانی می توانند در آزمون ملی دندانپزشکی شرکت کنند ؟
افرادی که فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی در دانشگاه های معتبر خارج از کشور هستند ، می توانند در این آزمون شرکت کنند.

یک نظر بنویسید

ارسال

نظرات

فرانک

سلام - ممنون از شما

نرگس

سلام. ايا براي تاييد مدرك و ازمون ملي نياز به معدل ديپلم بالا هست؟

علی

سلام مکان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی کجاست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر آزمون ملی دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

نازنین

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی در سال 1402 چقدر هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر هزینه ثبت نام هر ساله متغیر است

حسین

منابع آزمون ملی دندانپزشکی رو میشه معرفی کنید؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر منابع آزمون ملی دندانپزشکی شامل،اندو،ارتودنسی،کودکان،پریودانتیکس،پروتزهای دندانی،بیماریهای دهان و فک و صورت،جراحی دهان و فک و صورت،رادیولوژی دهان و فک و صورت،ترمیمی،آسیب شناسی دهان و فک و صورت،سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی،مواد دندانی میباشد.

نسیم

سلام روز بخیر مراحل آزمون ملی دندانپزشکی به چه صورت هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر آزمون ملی پزشکی عمومی شامل دو مرحله نظری و عملی می‌باشد

نگین

سلام چه افرادی میتوانندمی توانند در آزمون ملی دندانپزشکی شرکت کنند ؟؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

افرادی که در دانشگاه های معتبر خارج از کشور در رشته دندانپزشکی تحصیل کرده اند.

هادی

سلام.مراحل آزمون ملی دندانپزشکی به چه صورت هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

آزمون شامل دو مرحله نظری و عملی می شود.

مرحله نظری : آزمون علوم پایه پزشکی و آزمون دروس اختصاصی

مرحله عملی : پره کلینیک، کلینیک و درمان جامع

سعید

مرحله نظری آزمون شامل چه مواردی میشه؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

شامل آزمون علوم پایه و آزمون دروس تخصصی می شود.

مبينا

فاصله ي بين مراحلش چه قدر زمان ميبره؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

آزمون اختصاصی صبح و آزمون علوم پایه ظهر برگزار می شود.

هاشم شاوردي

اين آزمون سقف سني نداره؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

خیر محدودیت سنی ندارد.

H y

راجبه این آزمون شما مشاوره هم میدین؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

بله ، برای رزرو وقت مشاوره با شماره 91300399 _021 تماس بگیرید.

سحر

کی برگزاز میشه

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

آزمون دوبار در سال (مرداد ، دی )برگزار می شود.

زهرا

سلام میخواستم بدونم آزمون علوم پایه فقط امتحان نظری داره!؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

بله آزمون علوم پایه فقط به صورت نظری برگزار می شود.

فاطمه

سلام وقتتون بخیر برای برنامه ریزی میتونم از مشاور هاتون کمک بگیرم ؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

بله برای رزرو وقت مشاوره با شماره 91300399-021 تماس بگیرید.

نگین

تعداد شرکت کنندگان آزمون ملی دندانپزشکی چقدر بود؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر 

در دوره های گذشته حدود 280 نفر ثبت نام کرده اند.

نگین

آزمون ملی دندانپزشکی در کجا برگزار میشود؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر ، در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

صبا

سلام ببخشید آًیا آزمون ملی برای کسانی که در دانشگاه های غیرتایید وزارت بهداشت تحصیل کرده اند به هیچ عنوان قابل اجرا نیست ؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

براساس اطلاعیه وزارت بهداشت فقط افرادی که در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت دوره تحصیل خود را به اتمام رساندند می توانند اقدام به شرکت در آزمون کنند.

نگین

چند نفر میتونن ر این آزمون شرکت کنند؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

تعداد افرادی که در سال های قبل شرکت کرده اند حدود 300 نفر بوده است.

نگین

سلام هزینه ثبت نام در آزمون چقدر میشه؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی مبلغ 450 هزار تومان خواهد بود.

نگین

زمان برگزاری مرحله اول چه زمانی هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

مرحله اول 12 مرداد و مرحله دوم 14 دی است.

نگین

سهم نمره دروس اختصاصی چند درصد از نمره کل هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

دروس اختصاصی 75 درصد از نمره کل را شامل می شود.

مینا

سلام میخواستم بدونم آزمون ملی دندانپزشکی در تابستان فقط برگزار میشه؟!

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

خیر در دو دوره دی ماه و مرداد ماه برگزار می شود.

 

نگین

سلام . کلاس های شما کجا برگزار میشه؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

کلاس ها در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

فهیمه

مشاوره دارید‌؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

بله مشاوره آنلاین وحضوری داریم.

برای رزرو وقت با شماره 91300399_021 تماس بگیرید.

مینا

سلام چند درصد از سوالات ازمون علوم پایه هست

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

25 درصد از آزمون تئوری را علوم پایه تشکیل می دهد.

میثم

چند در صد دروس تخصصی است در آزمون؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر

75 درصد از آزمون کتبی را دروس تخصصی پوشش می دهد.

marim

باید دانشگاهمون مورد تایید باشه ؟

کارشناس همراه تحصیلی

بله دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اید باید مورد تایید وزارت بهداشت باشد.