9 شهریور 1401

آزمون دستیاری دندانپزشکی

در این صفحه چه خواهیم خواند؟
تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

مطلب زیر در مورد آزمون دستیاری دندانپزشکی و شرایط شرکت در این آزمون می باشد.

 

راهنمای آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

 

آزمون دستیاری دندانپزشکی در رشته های تخصصی دندان پزشکی در سال 1400 طبق قوانین و مقررات موجود و مطابق مندرجات این راهنما برگزار خواهد شد. داوطلبان جهت دریافت کلیه ی اطلاعات و ثبت نام و انتخاب رشته و اعلام نتیجه ی آزمون به صورت اینترنتی به سایت سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه کنند.

داوطلبان آزمون رزیدنتی دندانپزشکی می توانند جهت اطلاع از کلیه شرایط آزمون، دوره های آمادگی آزمون و همچنین کتاب ها و جزوات دروس مختلف با مرکز مشاوره همراه تحصیلی تماس بگیرند.

ضوابط و نحوه ی برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

 • شرایط عمومی لازم برای پذیرش در آزمون دستیاری دندانپزشکی:

الف) سلامت و توانایی جسمی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب) واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف کشور

ج) اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

د) پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

ه)  عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها

و) نداشتن سوءپیشینه ی کیفری

ز) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی لازم برای پذیرش در آزمون دستیاری دندانپزشکی

الف) داشتن مدرک دکترای عمومی دندان پزشکی 

ب)  ارائه ی گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی

ج) استفاده کنندگان از سهمیه ی استاه های خاص در دوره ی دندان پزشکی عمومی

د) مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه ی عمومی – ویژه آقایان

ه)  در صورتی که پذیرفته شده، در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام نکند، منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت یک سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد؛ اما در صورت انصراف پس از شروع دوره، علاوه بر پرداخت غرامت، به مدت 2 سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.

و) برای شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی محدودیت سنی وجود ندارد.

ز) امکان ورود و ادامه ی تحصیل دانش آموختگان رشته های بالینی و Phd در رشته های دیگر تخصصی بالینی، به شرط پرداخت شهریه و پس از انجام کامل تعهدات قانونی، بلامانع است.

ح) امکان ورود و ادامه ی تحصیل دان آموختگان رشته های تخصصی بالینی به رشته های تخصصی پایه به شرط عضویت در هیأت علمی، بلامانع است.

زمان ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی

زمان ثبت نام آزمون دستیاری سال 1400 در تاریخ 23 خرداد 1400 آغاز شده است و در تاریخ 30 خرداد به پایان رسیده است اما سازمان سنجش پزشکی زمان ثبت نام دیگری را برای افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند و یا قضد ویرایش اطلاعات را دارند مشخص کرده است که در تاریخ 17 مرداد 1400 تا 19 مرداد قابل انجام است.

تاریخ آزمون دستیاری دندانپزشکی

آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1400 در تاریخ 29 مهر ماه برگزار می شود.

اعلام نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی

نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش (احراز حداقل 50% نمره ی آزمون)، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت اعلام خواهد شد.آن دسته از داوطلبان که حداقل 50% نمره ی آزمون را کسب کرده باشند، اجازه ی انتخاب رشته را خواهند داشت.

انتخاب رشته  / محل تحصیل برای آزمون دستیاری دندانپزشکی

کارنامه ی حاوی نمره و رتبه از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و تنها داوطلبانی که با در نظر گرفتن احراز حداقل 50% کل نمره ی آزمون، مجاز به انتخاب رشته می شوند، می توانند رشته / محل های مورد علاقه ی خود را انتخاب کنند.

معیار پذیرش داوطلبان ابتدا نمره ی کسب شده و سپس اولویت رشته / محل انتخابی داوطلب خواهد بود.

سهمیه ها در آزمون دستیاری دندانپزشکی

سهمیه های اصلی:

الف – سهمیه ی آزاد

ب – سهمیه ی رزمندگان

ج – سهمیه ی بومی

سهمیه های مازاد در آزمون دستیاری دندانپزشکی:

الف)  سهمیه ی مازاد بر اساس آئین نامه ی اجرائی تسهیل ادامه ی تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

ب) سهمیه ی کادر نیروهای مسلح

سهمیه ی آزاد در آزمون دستیاری دندانپزشکی

اگر داوطلبی مشمول سهمیه های رزمندگان، بومی، مازاد استعداد درخشان نباشد، مشمول سهمیه ی آزاد محسوب خواهد شد.

پذیرش به صورت دولتی

پذيرفته شدگان در دانشكدههاي دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور پذيرفته مي شوند.

اين افراد متعهد خدمت محسوب شده و ملزم به سپردن تعهد محضري عام حداكثر تا ٥/٢ برابر مدت تحصيل بوده و مدت تعهدات شامل ضريب محروميت منطقه مي شود

پذیرش به صورت آزاد با پرداخت شهریه

-پذيرش آزاد با پرداخت شهريه فقط در دانشكده هاي دندانپزشكي دانشگاه هاي آزاد اسلامي- واحد تهران، آزاد اسلامي- واحد خوراسگان اصفهان و دانشگاه شاهد انجام مي شود.

- اين افراد از انجام خدمات مورد تعهد دستياري معاف هستند ولي ساير تعهدات ايشان مربوط به دوره دندانپزشكي عمومي به قوت خود باقي بوده و تابع ضوابط مربوطه است.

آزمون دستیاری پزشکی

سهمیه ی ایثارگران در آزمون دستیاری دندانپزشکی

30% (25% و 5%) از ظرفيت كل پذيرش در هر رشته به شرط كسب نمرهي حد نصاب علمي در رشته/محل مربوطه، به اين سهميه اختصاص مي يابد.

الف- ٢٥ %از ظرفيت پذيرش به رزمندگان و ايثارگران زير اختصاص دارد:

 1-آزاده، جانباز (با هر درصد جانبازي)؛ فرزند و همسرِ شاهد، مفقود الاثر، آزاده و جانباز ٢٥ %و بالاتر (به شرط كسب حداقل ٧٠ %نمره ي حد نصاب علمي)

 ٢ -خود فرد رزمنده (به شرط كسب حداقل ٨٠ %نمرهي حد نصاب علمي)

ب- ٥ %از ظرفيت پذيرش به رزمندگان و ايثارگران زير اختصاص دارد:

١ -جانباز كمتر از ٢٥%؛ فرزند و همسر جانباز كمتر از ٢٥ % (به شرط كسب حداقل ٧٠ %نمرهي حد نصاب علمي)

 ٢ -همسر و فرزند رزمنده و جهادگر با حداقل ٦ ماه حضور داوطلبانه در جبهه (به شرط كسب حداقل ٧٠ %نمره ي حد نصاب علمی)

سهمیه رزمندگان بسیجی در آزمون دستیاری دندانپزشکی

رزمندگان بسیجی که از تاریخ 1359/6/31 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم استضمن مراجعه به سازمان های نیروهای مسلح، نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان بسیجی ودریافت کد رهگیری 12 رقمی مربوط به این سهمیه، بر اساس نوع سازمان اقدام كرده و سپس در تقاضانامه ي ثبت نام اينترنتي آزمون، نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام كنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تائيد نهايي قرار گيرد.

سهميه ي ايثارگران شامل جامعه ي هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران:

شامل: جانباز، آزاده، فرزند و همسر شاهد، مفقود الاثر، آزاده و جانباز ٢٥ %و جانباز كمتر از ٢٥ ،%فرزند و همسر جانباز كمتر از ٢٥ ،%همسر و فرزند رزمنده با حداقل ٦ ماه حضور داوطلبانه در جبهه است.

خلاصه:

الف) انواع سهميهي ٢٥ %رزمندگان و ايثارگران:

١ .جانباز

 ٢ .فرزند جانباز ٢٥ %و بالاتر

 ٣ .همسر جانباز ٢٥ %و بالاتر

٤ .آزاده

 ٥ .فرزند آزاده

٦ .همسر آزاده

7.فرزند شهيد يا مفقدالاثر

 8.همسرشهيد يا مفقودالاثر

٩ .رزمندهي داوطلب بسيجي

 ١٠ .رزمندهي جهادگر

 ١١ .رزمندهي ستاد كل نيروهاي مسلح  

ب) انواع سهميه ي ٥ %رزمندگان و ايثارگران:

١ .جانباز كمتراز ٢٥ %

٢ .فرزند جانباز كمتر از ٢٥%

 3.همسر جانباز كمتر از ٢٥%

٤ .فرزند رزمندهي داوطلب بسيجي

٥ .همسر رزمندهي داوطلب بسيجي

 ٦ .فرزند رزمندهي جهادگر

 ٧ .همسر رزمندهي جهادگر

٨ .فرزند رزمندهي ستاد كل نيروهاي مسلح

 ٩ .همسررزمندهي ستاد كل نيروهاي مسلح                 

سهمیه ی بومی در آزمون دستیاری دندانپزشکی:

جهت تأمين نيروي انساني ماندگار در دانشكده هاي دندانپزشكي و جهت راه اندازي و تكميل كلينيك هاي تخصصي خدمات سطح٣ ،بخشي از پذيرش دستياري به صورت تعهد خاص براي خدمت در دانشـگاههاي علوم پزشـكي انجام مي شود كه داوطلبان متقاضيان واجد شرايط بايد در رديف مربوطه در فرم ثبت نام، علاقه مندي خود را اعلام كنند

براي بهره مندي از اين نوع سهميه، احراز حداقل ٨٥ % نمره ي حد نصاب علمي  در رشته / محل مورد نظر الزامي است.

پذيرش اين افراد مشروط به سپردن تعهد خدمتي است. مدت تعهدات اين گروه شامل ضريب محروميت منطقه نمي شود.

شرايط استفاده از سهميه ي بومي

تمام افرادي كه متقاضي پذيرش بومي هستند، بايد هم اكنون ساكن دائم استان مورد تقاضا بوده و داراي يكي از شرايط زير باشند:

 1. متقاضي بايد متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدائي، راهنمايي، متوسطه يا دانشگاهي را در آن استان گذرانده باشد.
 2. متقاضي حداقل سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه يا دانشگاهي را در آن استان گذرانده باشد.
 3. در استخدام رسمي دانشگاه علوم پزشكي استان مورد تقاضا بوده، تا زمان ثبت نام ٣ سال سابقهي كار در همان دانشگاه را داشته و در صورت قبولي در آزمون سال ٩٧ ،همچنان خدمات فرد در آن استان ادامه داشته باشد.
 4. دندانپزشكان عمومي كه حداقل به مدت ٤ سال تا زمان ثبت نام در مناطق محروم آن استان خدمت كرده و در صورت قبولي در آزمون سال ٩٧ ،همچنان خدمات فرد در آن استان ادامه داشته باشد.

داوطلباني كه از سهميه ي استاني خاص در دوره ي دكتراي عمومي دندانپزشكي استفاده كرده اند:

كساني كه در دوران تحصيل دكتراي عمومي دندانپزشكي از سهميه ي استاني استفاده كرده اند، حتي پس از پذيرش در آزمون دستياري نيز متعهد همان استان خواهند بود و خدمات دستياري اين افراد در همان استان تعيين خواهد شد. ميزان تعهد اين افراد بر اساس استفاده از پذيرش بومي يا غيربومي به شرح زير است:

 1. –پذيرفته شدگان غيربومي كه در دوره ي دكتراي عمومي دندانپزشكي از سهميه ي استاني استفاده كرده اند، ملزم به سپردن تعهد براي همان استان محل تعهد دكتراي عمومي دندانپزشكي هستند، حداكثر تعهدات اين گروه ١٥ سال است كه پس از اتمام دوره ي دستياري، تعهدات ايشان در استان محل تعهد دوره ي دكتراي عمومي تعيين خواهد شد.
 2. پذيرفته شدگان بومي- استاني ملزم به سپردن تعهد به مدت ٣ برابر مدت تحصيل، افزون بر مدت تعهد دوره ي دكتراي عمومي دندانپزشكي هستند.
 3. كساني كه در دوران تحصيل دكتراي عمومي دندانپزشكي از سهميهي استاني استفاده كرده اند، چنانچه بومي استان مربوطه نباشند (استان ديگري به غير از استان محل تعهد دوره عمومي)، نميتوانند از پذيرش بومي استفاده كنند

توجه : ارائه گواهي اشتغال به كار (در حال حاضر) در استان مورد تعهد، جهت اين گروه از متعهدان الزامي است.

داوطلباني كه در استخدام وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها هستند:

كساني كه در استخدام وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها هستند بايد نامه اي از بالاترين مقام مسئول سازمان متبوع خود مبني بر موافقت بي قيد و شرط با ادامه ي تحصيل ايشان در دوره ي دستياري را دريافت و به دانشگاه محل قبولي ارائه كنند. داوطلب بايد علاوه بر انتخاب گزينه ي مربوطه در فرم ثبت نام، نسبت به بارگذاري تصوير اسكن شده ي حكم كارگزيني اقدام كند. بديهي است تعهدات اين افراد به سازمان محل اشتغال، براساس ضوابط ارگان مربوطه خواهد بود.

سهمیه های مازاد

الف- سهميه ي مازاد بر اساس آئين نامه ي اجرائي «تسهيل ادامه ي تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»

 • حداكثر ١٠ % مازاد بر ظرفيت كل پذيرفته شدگان به اين نوع سهميه اختصاص مي يابد.
 • ظرفيت مربوط به آيين نامه ي استعداد درخشان، در صورت وجود فرد متقاضيِ واجد شرايط، ايجاد و تكميل خواهد شد.
 • واجدان شرايط آييننامه ي «تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي ،«براي استفاده از مزاياي آيين نامه ي مذكور، علاوه بر تأييديه ي استعداد درخشان و اخذ گواهي از دانشگاه محل تحصيل، بايد داراي حداقل ٤٠ امتياز باشند.
 • داوطلبان واجد شرايط كه موفق به كسب حداقل ٤٠ امتياز بر اساس مندرجات جداول پيوست ٢ اين راهنما شده اند، در صورت كسب حداقل ٩٠ %نمره ي حد نصاب علمي در رشته / محل انتخابي، مشمول قوانين پذيرش اين سهميه هستند.
 • پذيرش داوطلب با توجه به كليه ي شرايط انتخابي همواره در بالاترين اولويت ممكن انجام مي شود.
 • افرادي كه يك نوبت با استفاده از اين سهميه پذيرفته مي شوند، در صورت انصراف حق استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.
 • ميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته شدگان مانند ساير پذيرفته شدگان آزاد خواهد بود.

ب – سهمیه ی مازاد بورسیه نیروهای مسلح در آزمون دستیاری دندانپزشکی:

حداكثر ٥/٢ درصد مازاد بر ظرفيت كل پذيرفته شدگان، به كادر نيروهاي مسلح واجد شرايط كه ٨٠ %نمره ي حد نصاب علمي در رشته/محل مورد تقاضا را كسب كرده باشند، تعلق خواهد گرفت

. - پذيرش در اين سهميه در كليه ي رشته هاي تحصيلي مورد نياز نيروهاي مسلح و فقط در قالب سهميه ٥/٢ درصد امكان پذير است.

شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد در آزمون دستیاری دندانپزشکی:

 • اعتقاد به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام
 • اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
 • عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري احزاب و سازمانها و گروههاي غيرقانوني
 • نداشتن سابقهي محكوميت كيفري مؤثر
 • پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه
 • اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. 

نحوه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی

جهت ثبت نام، داوطلب بايد با مراجعه به سايت www.sanjeshp.ir نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 600000 ريال اقدام كرده و با دريافت كد پرداخت، مراحل ثبت نام را آغاز كنند.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي در آزمون دستیاری دندانپزشکی:

 1. کارت ملی
 2. تمام صفحات شناسنامه
 3. مدرك دكتراي عمومي دندانپزشكي يا گواهي اشتغال به تحصيل در سال آخر تا تاريخ 31/6/97
 4. یک قطعه عکس 4 x3 که در سال جاری گرفته شده
 5. مدرک مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی
 6. مدرك نشان دهنده ي وضعيت خدمت نظام وظيفه، بر اساس قوانين سازمان نظام وظيفه
 7. گواهی اشتغال به کار در حال حاضر مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ی استانی
 8. داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه ي رزمندگان كه در فرم ثبت نام اينترنتي، در قسمت نوع سهميه، رزمندگان را انتخاب كردهاند، لازم است ضمن مراجعه به سازمانهاي نيروهاي مسلح نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميهي رزمندگان و دريافت كد رهگيري ١٢ رقمي مربوط به سهميهي رزمندگان خود اقدام كرده و سپس در تقاضانامهي ثبت نام اينترنتي آزمون، سهميه و كد رهگيري خود را درج كنند تا تأييد نهايي توسط معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح به مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال شود.
 9. مدارک متقاضیان استفاده از سهمیه ی بومی
 10. مدارک واجدان شرایط آیین نامه ی تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی مصوب 21/10/89
 11. معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی جهت دانش آموختگان مقطع تخصص خارج از کشور و اتباع غیر ایرانی
 12. گواهی مربوط به کادر نیروهای مسلح ویژه ی مستخدمان نیروهای مسلح
 13. آخرین حکم کارگزینی جهت مستخدمان وزارت خانه ها، نهادها و سازمان ها
 14. فرم شماره 3-8 مبنی بر مطالعه کامل مفاد دفترچه راهنما (تکمیل و امضا شده)

نمره دهی آزمون دستیاری دندانپزشکی

بر اساس مصوبات سي و پنجمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي در مورد بودجه بندي سؤالات، ضرايب دروس و تراز نمرات آزمون دستياري دندانپزشكي، موارد زير در آزمون سال 1400 رعايت خواهد شد:

 بودجه بندی سؤالات آزمون دستیاری دندانپزشکی

30 سوال از درس پروتزهاي دنداني، ٢٠ سؤال از هر يك از دروس آسيب شناسي دهان و فك و صورت، ارتودانتيكس، اندودانتيكس، پريودانتيكس، بيماري هاي دهان و فك و صورت، جراحي دهان و فك و صورت، دندانپزشكي ترميمي، دندانپزشكي كودكان، راديولوژي دهان و فك و صورت و زبان انگليسي و ١٠ سوال از دروس دندانپزشكي جامعه نگر و مواد دنداني.

ب) ضرایب دروس در آزمون دستیاری دندانپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

یک نظر بنویسید

ارسال

نظرات

مصطفی

سهمیه ی ایثارگران در آزمون دستیاری دندانپزشکی تاثیری هم دارد؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر 30درصد از ظرفیت کل پذیرش مشروط به کسب نمره قبولی در هر رشته محل، به داوطلبان مشمول این سهمیه تعلق می گیرد.

بنفشه

تاریخ آزمون دستیاری دندانپزشکی چه زمانی هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر آزمون دستیاری دندانپزشکی ۱۴۰۱ در 30 تیر ماه 1401 برگزار می شود.

زهرا

بودجه بندی سؤالات آزمون دستیاری دندانپزشکی چگونه است؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر مجموع 250 سوال دارد که 30 سوال از درس پروتزهای دندانی ، 20 سوال از هر یک از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ، پریودانتیکس ، ارتودانتیکس ، اندودانتیکس ، بیماری های دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی ترمیمی ، جراحی دهان و فک و صورت ، رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی کودکان و زبان انگلیسی و در نهایت 10 سوال از دروس دندانپزشکی جامعه نگر و و مواد دندانی طرح میشود.

حنانه

فرزند جانباز كمتر از ٢٥% هم سهمیه بهش تعلق میگیره؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر خیر، متاسفانه