دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

تاریخ چاپ: 1400
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 784
مترجم: دکتر علی اکبر امیرزرگر ، دکتر کاظم مشایخی
موجودی: موجود
490.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس برای دانشجویان مقطع ارشد و دکترای پزشکی، داروسازی، کلیه رشته های پیراپزشکی، دامپزشکی و زیست شناسی است.

سرفصل های این کتاب: 

فصل 1_خصوصیات و مروری کلی بر پاسخ‌های ایمنی
فصل 2_سلول‌ها و بافت‌های سیستم ایمنی
فصل 3_گردش لوکوسیتی و مهاجرت به بافت‌ها
فصل 4_ایمنی ذاتی
فصل 5_آنتی بادی‌ها و آنتی ژن‌ها
فصل 6_عرضه آنتی‌ژن به لنفوسیت‌های Tو عملکرد مولکولهای کمپلکس سازگاری بافتی اصلی
فصل 7_گیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال
فصل 8_تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن‌های گیرنده آنتی‌ژنی
فصل 9_فعال شدن لنفوسیت‌هایT
فصل 10_تمایز و عملکردهای سلولهایT اجرایی +CD4
فصل 11_تمایز و عملکردهای سلولهای T اجرایی +CD4
فصل 12_فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی
فصل 13_مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال
فصل 14_ایمنی اختصاصی در سدهای اپی تلیال و بافت‌های مصون از سیستم ایمنی
فصل 15_تولرانس ایمونولوژیک و خودایمنی
فصل 16_ایمنی در برابر میکروب‌ها
فصل 17_ایمونولوژی پیوند
فصل 18_ایمنی در برابر تومورها
فصل 19_اختلالات ازدیاد حساسیت
فصل 20_آلرژی
فصل 21_نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی
واژه‌نامه
ضمیمه 1_ویژگی اصلی مولکولهای CD منتخب
ضمیمه 2_سایتوکاین ها
ضمیمه 3_تکنیک‌های آزمایشگاهی رایج در ایمونولوژی
واژه‌یاب

ارسال