دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

کتاب TOEFL iBT Secrets Study Guide

کتاب TOEFL iBT Secrets Study Guide

زبان: انگلیسی
تاریخ چاپ: 1400
تعداد صفحات: 123
260.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

آزمون تافل برای اندازه گیری مهارت های زبان انگلیسی شما و استفاده آن در محیط دانشگاهی برگزار می شود.

این مدرک اغلب در مراحل پذیرش دانشگاه یا درخواست ویزای تحصیلی به شما کمک می کند.

آزمون تافل در دو نوع برگزار می شود :

 TOEFL IBT که‌به صورت‌ آنلاین برگزار می‌شودو PBTTOEFL که با استفاده از کاغذ و قلم انجام می‌شود.

این آزمون از از چهار بخش گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن تشکیل شده است.

هر بخش نمره آن از 0 تا 30 است و جمعا نمره کل آزمون 120 است

بخش ریدینگ

با ده سبک سوالی روبه رو می شوید که باید در 60 تا 80 دقیقه پاسخ دهید.

در این بخش باید بعد از مطالعه سه یا چهار متن  به حدودا 40 تا 50 سوال پاسخ داده شود.

بخش لیسنینگ

در این بخش شما باید شنونده6 الی 9 فایل صوتی باشید و در 60الی 90 دقیقه به 40 تا 50 سوال پاسخ دهید.

نکته مهم در این بخش لهجه ای است که در فایل های صوتی به آن صحبت می شود و شامل یک لهجه نیست پس شما باید بر روی همه لهجه ها تسلط نسبی داشته باشید.

بخش اسپیکینگ

20 دقیقه از زمان کلی آزمون شما مختص به مکالمه است که شامل 6 سوال است که 2 سوال آن مستقل است و 4 سوال تلفیقی که باید باتوجه به دو بخش پیشین به آن پاسخ دهید.

بخش راتینگ

در این بخش با دو سوال رو به رو می شوید.

درواقع این سوال سه مهارت لیسینینگ، ریدینگ و رایتینگ شما را همزمان مورد سنجش قرار می‌دهد.

 شما متنی چهار پاراگرافی را مطلعه می کنید و به صحبت های یک استاد در این باره گوش می دهید و به مدت 20 دقیقه وقت دارید تا درباره متن و نظر استاد بنویسید.

در سوال دوم که مستقل است شما باید درباره موضوع درخواستی انشایی بنویسید، البته در این بخش مهارت تایپ شما نیز اثر زیادی در سرعتتان است.

همه بخش های آزمون مکمل هم هستند پس شما برای کسب نمره بالا وقبولی در آزمون باید همه مهارت های خود را به طور یکسان بالا ببرید.

ما در این جا به معرفی یکی از منابع مورد نیاز برای قبولی در آزمون تافل می پردازیم.

TOEFL iBT Secrets Study Guide

کتاب راهنما یه گزینه مناسب برای افرادی که قصد شرکت در آزمون تافل رادارند است.

بخش های بیان شده در این کتاب شامل موارد زیر است:

Reading

 • درک مطلب
  ارزیابی یک قسمت
  پاسخ دادن به یک قسمت
  ساخت واژگان

Listening

 • مهارت های شنیداری
  گوش دادن به محتوا
  گوش دادن برای درک مطلب

Speaking

 • نکاتی برای بخش سخنرانی
  آماده شدن برای صحبت کردن
  قصه گفتن

Writing

 • نکاتی برای قسمت نوشتن
  روند نوشتن
  نقطه گذاری
ارسال