دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

زبان: فارسی
تعداد صفحات: 482
نوع چاپ: سیاه و سفید
مترجم: دکتر فاطمه شجاعی جشوقانی ، دکترراضیه خالصی ، دکتر مصطفی رفیعی پور
نوبت چاپ: 1
تاریخ چاپ: 1398
موجودی: ناموجود
300.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

این کتاب ویرایش پنجم است و فقط چند فصل آن مشابه ویرایش چهارم است.

مطالبی که در ویرایش پنجم اضافه شده است:

 • - یک تجدید نظر اساسی از پوشش دهی رشد و نمو اولیه پستانداران و سلول های بنیادی همراه با توضیح دقیقی از منشأ تمایز سلولی و بررسی عمیق سلول های بنیادی همراه با توضیح دقیقی از منشأ تمایز سلولی و بررسی عمیق سلول های بنیادی پلوری پتنت و همچنین سلول های بنیادی بافتی و برنامه ریزی مجدد سلولی.
 • - یک فصل اختصاصی برای دست ورزی ژنتیکی سلول های پستانداران و همراه با ذکر مواردی از فصل های مختلف HMG4 و ردیابی تکامل ویرایش ژنوم از تمرکز روی نوترکیبی هملوگ ساده تا اتأکید کنونی روی استفاده از نوکلئازهای قابل برنامه ریزی.
 • - یک فصل که با بررسی سازمان بندی ژنوم انسان و همچنین پروژه ENCODE و دیگر ابتکارات جدید برای درک چگونگی عملکرد ژنوم مرتبط است.
 • - یک فصل پوشش دهی تنظیم ژن و اپی ژنتیک را ادغام کرده است.
 • - یک فصل مروری بر تنوع ژنتیکی انسان ارائه می کند که شامل منشأ تنوعات توالی DNA، مکانیسم های ترمیم DNA دسته بندی واریانت، ژنومیکی جمعیت و تنوع ژنتیکی عملکردی است.
 • - یک فصل جدید درمورد ژنتیک جمعیت انسانی، موضوعی که احساس کردیم در ویرایش قبلی پوشش دهی آن کافی نبوده است.
 • - یک فصل اختصاصی در مورد پاتولوژی مولکولی، همراه با مواردی از HMG4
 • - به میزان زیادی بحث گسترش یافته از پیشرفت ها و محدودیت های مطالعات ارتباط دهنده سراسر ژنومی (GWAS) به راهی برای روش های توالی یابی در مقیاس بزرگ تبدیل شده است، به نظر می رسد بویژه زمان مناسبی برای آنالیزهای اساسی باشد.
 • - پوشش دهی جدید تشخیص های DNA منعکس کننده تغییرات عمده است که با استفاده معمول توالی یابی کل اگزوم و کل ژنوم فراهم آمده است.
 • - بحث اصلاح شده از ژنتیک و ژنومیکس سرطان نشان دهنده پیشرفت در آنالزهای دارای چندین پلت فورم، یبوپسی مایعات و درمان هدفمند است.
 • - یک فصل جدید جانداران مدل و مدل سازی بیماری شامل حوزه جدید و در حال رشد سریع مدل سازی بیماری سلولی بویژه مدل های ارگانوئید که ناشی از مطالعات رشد و نموی پایه هستند را ذکر می کند.
ارسال