دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

کتاب نردبام هندسه دوازدهم

کتاب نردبام هندسه دوازدهم

پایه: دوازدهم
موضوع: هندسه
تعداد صفحات: 184
تاریخ چاپ: 1401
زبان: فارسی
رشته: ریاضی
موجودی: ناموجود
143.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟
ارسال