کتاب تست شیمی جامع کنکور منتشران

کتاب تست شیمی جامع کنکور منتشران

تاریخ چاپ: 1401
رشته: ریاضی ، تجربی
موضوع: شیمی
مقطع: دهم, یازدهم ، دوازدهم
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 813
موجودی: ناموجود
370.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب شیمی جامع کنکور منتشران که شامل تست های کنکور سال های قبل ، تست های تالیفی می شود و تمام موضوعات کنکور را به طور کامل پوشش می دهد.

ارسال