کتاب جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

کتاب جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

تاریخ چاپ: 1401
مقطع: جامع
موضوع: گسسته و آمار و احتمال
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 540
موجودی: ناموجود
250.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال شامل درسنامه ای پر ازنکات کلیدی است که در ابتدا هر فصل آمده ، همه مطالب و تست ها براساس درس های کتاب تقسیم بندی شده است.

ارسال