کتاب سیر تا پیاز تاریخ دهم انسانی گاج

کتاب سیر تا پیاز تاریخ دهم انسانی گاج

موجودی: ناموجود
تاریخ چاپ: 1397
پایه: دهم
تعداد صفحات: 224
موضوع: تاریخ
رشته: انسانی
230.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب سیر تا پیاز تاریخ دهم انسانی گاج

این کتاب با درس های تاریخ دهم و حهان باستان را در برمی گیرد.

شامل : 

  • درسنامه کامل
  • تست های تالیفی
  • تست های کنکور
  • سوالات تشریحی
  • سوالات امتحانات نهایی
  •  

Powered by Tinyدانلود نمونه کتاب سیر تا پیاز تاریخ دهم انسانی گاج

ارسال