کتاب جغرافیای ایران دهم تست خیلی سبز

کتاب جغرافیای ایران دهم تست خیلی سبز

موجودی: ناموجود
موضوع: جغرافیا
تاریخ چاپ: 1401
پایه: دهم
تعداد تست: 477
تعداد صفحات: 132
رشته: انسانی
111.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب جغرافیای ایران دهم تست خیلی سبز

 کتاب جغرافیای ایران دهم تست مطابق با مطالب کتاب درسی است.

تمام تست ها دارای پاسخ تشریحی و کامل است.

این کتاب برخلاف بقیه کتاب های تست دارای درسنامه است که این نکته مثبتی محسوب می‌شود.

سرفصل ها:

 • جغرافیا؛ علمی برای زندگی بهتر
 • روش مطالعه در جغرافیا
 • موقعیت جغرافیای ایران
 • ناهمواری های ایران
 • آب  و هوای ایران
 • منابع آب ایران
 • ویژگی های جمعیت ایران
 • تقسیمات کشوری ایران
 • سکونتگاه های شهری و روستایی
 • توان های اقتصادی ایران
 • پاسخنامه تشریحی
 • پاسخنامه کلیدی
 • دانلود نمونه کتاب جغرافیای ایران دهم تست خیلی سبز
ارسال