کتاب جامع زیست شناسی دهم نسل جدید نشر الگو

کتاب جامع زیست شناسی دهم نسل جدید نشر الگو

تاریخ چاپ: 1400
تعداد صفحه: 470
تعداد تست: 1330
تعداد آزمون: 595
موجودی: ناموجود
98.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب جامع زیست شناسی دهم سری نسل جدید 

در این کتاب مطالب به خلاصه و موثرترین روش در قالب نمودار درختی وجدول بیان شده است.

تست هایی آموزشی به همراه آزمون وپاسخ تشریحی از ویژگی های این کتاب است.

 

 

دانلود نمونه کتاب جامع زیست شناسی دهم نسل جدید نشر الگو

ارسال