بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد2

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد2

زبان: فارسی
تاریخ چاپ: 1395
نوبت چاپ: 2
تعداد صفحه: 800
مترجم: دکتر جواد محمد نژاد، رویا شریفی
موجودی: موجود
280.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 2

این کتاب برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی است.

این کتاب یکی از برجسته ترین کتاب ها در زمینه بیوشیمی است در این کتاب مطالب بالینی ومطالب پایه به صورت کامل و مفصل بیان شده است وخواننده با خواندن این دو بخش باهم بهتر متوجه می‌شود که همه بیماری‌ها پایه و اساس بیوشیمی دارند.

جلد دوم حاوی بخش های چهارم تا پنجم است.

سرفصل های این کتاب به شرح زیر است:

بخش4)مسیر های متابولیکی و کنترل آن ها
__فصل14:بیوانرژتیک، میتوکندری و متابولیسم اکسیداتیو
__فصل15:متابولیسم کربوهیدراتI(مسیر های اصلی متابولیسم و کنترل آن ها)
__فصل16:متابولیسم کربوهیدراتII(مسیر های ویژه و گلیکوکونژوگه ها)
__فصل17:متابولیسم لیپیدI(سنتز، ذخیره و مصرف اسید های چرب)
__فصل18:متابولیسم لیپیدII(مسیر های متابولیسم لیپید های ویژه)
__فصل19:متابولیسم اسید های امینه و هم
__فصل20:متابولیسم نوکلئوتید های پورین و پیریمیدین
__فصل21:روابط متابولیسمی
__فصل22:بیوشیمی هورمون ها
بخش5)فرایند های فیزیولوژیکی
__فصل23:بیولوژی مولکولی سلول
__فصل24:چرخه سلولی، مرگ برنامه ریزی شده سلول و سرطان
__فصل25:هضم و جذب اجزا پایه ای مواد غذایی
__فصل26:ویتامین ها و مواد معدنی(احتیاجات و عملکرد)
__فصل27:درشت مغذی ها(اثرات متابولیک و مفهوم سلامتی)
+ضمیمه:مروری بر شیمی آلی

ارسال