دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 1

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 1

موجودی: موجود
تاریخ چاپ: 1395
تعداد صفحات: 700
نوبت چاپ: 2
مترجم: دکتر جواد محمد نژاد، رویا شریفی
زبان: فارسی
280.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 1

این کتاب یکی از برجسته ترین کتاب ها در زمینه بیوشیمی است در این کتاب مطالب بالینی ومطالب پایه به صورت کامل و مفصل بیان شده است وخواننده با خواندن این دو بخش باهم بهتر متوجه می‌شود که همه بیماری‌ها پایه و اساس بیوشیمی دارند.

جلد اول حاوی بخش های اول تا سوم است

مباحث کتاب به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:


بخش1)ساختار ماکرومولکول ها
__فصل1:ساختار سلول های یوکاریوت
__فصل2:DNA و RNA(ترکیب و ساختار)
__فصل3:پروتئین ها I(ترکیب و ساختار)
بخش2)انتقال اطلاعات
__فصل4:همانند سازی DNA، نوترکیبی و ترمیم
__فصل5:RNA(رونویسی و پردازش RNA)
__فصل6:سنتز پروتئین(ترجمه و تغییرات پس از ترجمه ای)
__فصل7:DNA نوترکیب و بیوتکنولوژی
__فصل8:تنظیم بیان ژن
بخش3)اعمال پروتئین ها
__فصل9:پروتئین هاII(ارتباط بین ساختمان و عمل در خانواده های پروتئینی)
__فصل10:آنزیم ها(طبقه بندی، کینتیک و کنترل)
__فصل11:سیتوکروم های P450 و نیتریک اکسید سنتاز ها
__فصل12:غشا های زیستی(ساختار، گیرنده ها و انتقال مواد)
__فصل13:اصول انتقال پیام

ارسال