آناتومی گری جلد4 نوروآناتومی 2020

آناتومی گری جلد4 نوروآناتومی 2020

موجودی: موجود
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1398
تعداد صفحات: 90
نوع چاپ: رنگی
زبان: فارسی
مترجم: دکتر مطفر خزاعی - دکتر محمد افشار و ...
700.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

آناتومی گری جلد4 نوروآناتومی 2020

این کتاب بعد از بازنگری کوریکولوم پزشکی عمومی به عنوان یکی از منابع اصلی برای این درس است.

این کتاب مبتنی بر اصول بالینی برای فراگیری آناتومی است برای رشته هایی نظیر پزشکی ، دست ورزی وفیزیوتراپی می‌باشد.
سر فصل ها :

نوروآناتومی

بخش 1: کلیات دستگاه عصبی

بخش 2: مغز

بخش 3:  تالاموس

بخش 4:  ساقه مغز

بخش 5:  نخاع

بخش 6:  هسته های قاعده ای

بخش 7:  مخچه

بخش 8:  سیستم بینایی

بخش 9:  سیستم دهلیی- شنوایی

بخش 10:  هیپوتالاموس

بخش 11:  سیستم لیمبیک و بویایی

ارسال