ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان دکتری دانشگاه حکیم سبزواری ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

3 بهمن 1401

ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان دکتری دانشگاه حکیم سبزواری ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

دانشگاه حکیم سبزواری از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ دانشجو می پذیرد. متقاضیان می بایست ضمن ارائه مدارک مورد نظر تا تاریخ 30 بهمن ماه برای ثبت نام اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: تا 30 بهمن ماه 1401